Legesverordening en tarieventabel (belastingen) 2024

Voor sommige producten of diensten van de gemeente moet u kosten (leges) betalen

De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering van 12 december 2023 de legesverordeningen en de bijbehorende tarieventabellen 2024 vast.

In onderstaande verordeningen leest u om welke producten en diensten het gaat en hoeveel u moet betalen.

Legesverordening en tarieventabel 2024 Precariobelasting 2024 Marktgelden 2024 Onroerende zaakbelasting (OZB) 2024 Reinigingsheffingen 2024 Rioolheffing 2024 Kosten begraven en grafrechten 2024 Toeristenbelasting 2024