Bodycams

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) komen soms in onveilige situaties terecht, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor de boa's en de mensen die in de buurt zijn.

Daarom dragen de Wijkse boa's vanaf 18 december 2020 een bodycam. Dit is een kleine draagbare camera die ze op hun uniform dragen.

Wij vinden de veiligheid van onze boa's belangrijk

Daarom heeft het college besloten dat de boa's een bodycam mogen dragen. Uit onderzoeken en ervaringen van andere gemeente blijkt dat de bodycam het veiligheidsgevoel vergroot. Ook kan het het aantal agressie- en geweldsdelicten verminderen.

Bent u zelf gefilmd met de bodycam?

U mag de opnames die van u zijn gemaakt, komen bekijken.

Inloggen met DigiD Ik wil mijn opname van de bodycam zien

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de bodycam.

 • De boa start de opname alleen in situaties die (dreigen te) escaleren.
 • De boa waarschuwt altijd eerst. Daarna start hij/zij de opname.
 • De bodycam staat wel altijd stand-by. Drukt de boa op de opnameknop? De bodycam legt dan ook de 120 seconden daarvoor ook vast. De aanleiding van de situatie is dan ook direct vastgelegd.
 • Is er niets aan de hand en gebruikt de boa de opnameknop niet? De opnames worden steeds na 120 seconden automatisch overschreven.

De gemeente gaat zorgvuldig om met de opnames

Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen

 • Hierdoor zijn ze onleesbaar. 
 • De boa kan de opnames niet ter plekke bekijken of verwijderen.

De opnames worden na elke dienst automatisch opgeslagen op een externe server

 • Alleen een klein aantal personen heeft toegang tot deze opnames. 
 • Zij mogen de opnames alleen raadplegen voor de vooraf vastgestelde doelen, namelijk ter vergroting van de eigen veiligheid en verzoeken tot inzage van betrokkenen.

Als opnames worden ingezien, verwijderd of gewijzigd logt het systeem dit automatisch

Hierdoor kan altijd achterhaald worden op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames opgevraagd zijn.

Na 28 dagen worden de opnames automatisch verwijderd

 • Behalve wanneer binnen deze termijn een verzoek of vordering wordt ingediend. 
 • Is er een strafrechtelijke reden om de beelden langer te bewaren? Dat kan alleen als de officier van justitie de beelden vordert.
 • Dan worden die opnames bewaard voor de duur van de afhandeling van het doel waarvoor ze zijn veiliggesteld. 
 • Hierna worden ze alsnog verwijderd.

De opnames mogen alleen worden gebruikt:

 • door de boa's om van te leren.
 • als de officier van justitie de beelden vordert (bij een aangifte).

De boa maakt alleen opnames als hij vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Zonder het maken van deze opnames is het achteraf niet mogelijk om incidenten goed te onderzoeken en daarmee de veiligheid van de boa te waarborgen. Alle beelden worden veilig opgeslagen. Alleen medewerkers met toestemming hebben toegang tot de opnames.

Ja

De gemeente zet de bodycam in om de veiligheid van haar boa’s te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals omschreven in artikel 6.1f AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De gemeente zet de bodycams niet in vanuit haar publieke taak als overheid. Ze zet de bodycam in vanuit haar privaatrechtelijke taak als werkgever die de veiligheid van haar werknemers wil vergroten.

De boa mag opnames maken als hij vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Van alle incidenten die (mogelijk) escaleren mag de boa opnames maken met de bodycam.

Nee

De boa draagt de bodycam altijd openlijk en duidelijk. Het is duidelijk te zien wanneer de boa een opname maakt. Als de situatie het toelaat, laat de boa duidelijk weten dat hij de bodycam aanzet.

 • Verbalisantnummer van de handhavers van de gemeente.
 • Video-opnamen (beeld met geluid) met datum en tijdstip.

Ja

Heeft de boa een opname gemaakt van een strafbaar feit. De politie mag deze opname gebruiken. In dit geval kan de officier van justitie deze beelden opvragen voor opsporingsonderzoek. Hij kan de opname gebruiken als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Nee

De boa's zijn bevoegd om te filmen en hebben geen toestemming nodig om een opname te maken.

Ja, dat mag.

 • Bent u zelf gefilmd  met een bodycam dan mag u deze opnames bekijken. Dit heet het recht op inzage.
 • U mag alleen uw eigen persoonsgegevens bekijken. U mag geen persoonsgegevens bekijken van andere personen die in beeld komen (of waarvan de stem is opgenomen).
 • Een verzoek voor inzage dient u in via onze online formulier.
 • Op de pagina "Privacyverklaring" staat informatie over het algemene privacybeleid van de gemeente.

Elke gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die een adviserende, toetsende en controlerende functie heeft.

De FG

 • houdt toezicht op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat, dus ook op de bodycams. 
 • heeft het recht controles uit te voeren op plekken en in systemen waar de opnames worden verwerkt. De FG bekijkt of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Nee

De opnames worden daar niet voor gebruikt.

Nee

De opnames worden 28 dagen bewaard en – als er een incident is gebeurd – tot na de afhandeling van dat incident. De drager kan de opnames niet verwijderen