Dakramen plaatsen

Een daglichtvoorziening in het dak zoals:

  • een dakraam
  • een daklicht
  • een lichtstraat in het dak

is een eenvoudige aanpassing om extra licht in uw woning te creëren. In een aantal gevallen mag u een daglichtvoorziening zonder vergunning plaatsen. De daglichtvoorziening moet dan wel voldoen aan de volgende eisen:

  • De daglichtvoorziening steekt niet meer dan 0,6 meter uit ten opzichte van het dakvlak. Plaatst u de daglichtvoorziening in een voordakvlak of in een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak? De daglichtvoorziening mag alleen uitsteken als er geen welstandseisen gelden.
  • De zijden van de daglichtvoorziening moeten overal meer dan 0,5 meter van de randen van het dakvlak of het platte dak liggen. De geldt voor de zijkanten en de onder- en bovenkant.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft?

Voldoet uw daklichtvoorziening niet aan de eisen?

Om moet dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier Of maak een afspraak met de bouwbalie