Makkelijker verbouwen en dieren beter beschermd

In de bebouwde kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede wonen niet alleen mensen. De gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Denk hierbij aan:

  • vleermuizen
  • gierzwaluwen
  • huismussen.

Deze soorten en hun nesten zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming.

Wanneer u gaat verbouwen dan heeft u hier misschien mee te maken. De gemeente heeft een overzicht waar beschermde soorten zitten en of u maatregelen moet nemen of niet.

Controleer of er beschermde soorten in uw woning zitten

Via de website van florafaunacheck.nl controleert u of er beschermde soorten in uw woning of in de omgeving zijn. Op de website ziet u:

  • of de maatregelen die u neemt aan uw woning, nadelige gevolgen hebben op deze soorten.
  • hoe u deze nadelige gevolgen voorkomt.
  • welke stappen u hierbij kunt volgen.

Slopen of verbouwen kan voor deze dieren namelijk een bedreiging vormen. U moet weten welke dieren waar in uw woning of omgeving zijn.

Gaat u zomaar aan de slag? 

Dit kan betekenen dat uw verbouwing vertraagt of zelfs stil komt te liggen. Niemand heeft hier baat bij.

De gemeente heeft samen met de Woningcorporatie Viveste en Woningbouwstichting Cothen een ‘SoortenManagementPlan gebouwbewonende fauna’ (SMP) gemaakt

Dit plan maakt het mogelijk, dat u zonder uitgebreid onderzoek toch aan de slag kunt.

Soortenmanagementplan Wijk bij Duurstede (pdf, 10 MB)

De gemeente heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van de genoemde beschermde soorten in de 3 kernen. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan waar deze soorten leven. Deze gegevens staan in het SMP.

Door deze SMP krijgen gebouweigenaren en ontwikkelaars een vrijstelling van deze langdurige onderzoeksplicht. Ze hoeven niet meer per gebouw een ontheffing aan te vragen.

Dit voorkomt vertragingen en hoge kosten. Voorwaarde is dat zij natuurinclusief gaan bouwen. Denk hierbij aan:

  • inbouwkasten voor vleermuizen
  • een groendak.

Hoe natuurinclusief bouwen precies werkt en welke maatregelen u moet nemen, staat in het SMP.

U krijgt in de nieuwe werkwijze gemakkelijker een vergunning. U bent wel verplicht om ‘vervangende huisvesting’ voor de beschermde soorten aan te bieden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nest- of broedkasten.

Dit geldt voor alle gebouwen in de bebouwde kommen van  de gemeente.