Makkelijker verbouwen en dieren beter beschermd

In de bebouwde kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede wonen niet alleen mensen. De gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Denk hierbij aan:

  • vleermuizen
  • gierzwaluwen
  • huismussen.

Deze soorten en hun nesten zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming.

Wanneer u gaat verbouwen dan heeft u hier misschien mee te maken. De gemeente heeft een overzicht waar beschermde soorten zitten en of u maatregelen moet nemen of niet.