Inmeting BAG en BGT

De gemeente houdt de gemeentelijke adresgegevens en kaarten actueel

Het gaat om:

De gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG is een register van gegevens over gebouwen en adressen.

De basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT is een gedetailleerde kaart waarop gebouwen, wegen, water en groen staan aangegeven.

Waar gebruikt de gemeente de basiskaart voor?

De gemeente gebruikt de basiskaart bij de uitoefening van verschillende overheidstaken zoals bijvoorbeeld:

  • het maken van bestemmingsplannen
  • de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Het is vooral belangrijk dat bestaande bebouwing goed op de kaart is staat aangegeven.

Het ingenieursbedrijf Stantec voert werkzaamheden voor het bijhouden van de gegevens en kaarten uit

Dat doen de landmeters van Stantec namens de gemeente. Daarvoor voeren zij soms metingen uit om nieuwe informatie goed op te nemen in de BAG en de BGT.

U heeft bijvoorbeeld in de afgelopen periode op uw perceel nieuwe pand gebouwd of er heeft een verbouwing plaatsgevonden die nog niet op de kaart staat.

Dank u voor uw medewerking!

Voor de inmeting van bebouwing is het noodzakelijk dat zij uw perceel betreden

Voordat de  landmeters uw terrein betreden bellen zij natuurlijk eerst bij u aan. Zij vertellen u de reden van de meting en vragen uw toestemming om de meting uit te voeren.

De landmeters hoeven in geen geval in uw woning te zijn.

Wilt u zeker weten dat zij landmeters van het ingenieursbureau Stantec zijn?

De landmeters kunnen zich altijd legitimeren.

Wat gebeurt er als u niet thuis bent als de landmeters komen?

Als de landmeters bij u langs komen ontvangt u een brief met uitleg over hun bezoek. Was u niet thuis dan laten zij een brief bij u achter. Ook is het dan mogelijk dat zij opnieuw bij u aanbellen of u bellen om een afspraak te maken om de bebouwing in te meten.

Neem dan contact op met Piet Thijssen, de BAG-beheerder van de gemeente.

0343-595 595 p.thijssen@wijkbijduurstede.nl