Inmeting BAG en BGT

De gemeente houdt de gemeentelijke adresgegevens en kaarten actueel

Het gaat om:

De gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG is een register van gegevens over gebouwen en adressen.

De basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT is een gedetailleerde kaart waarop gebouwen, wegen, water en groen staan aangegeven.

Waar gebruikt de gemeente de basiskaart voor?

De gemeente gebruikt de basiskaart bij de uitoefening van verschillende overheidstaken zoals bijvoorbeeld:

  • het maken van bestemmingsplannen
  • de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Het is vooral belangrijk dat bestaande bebouwing goed op de kaart is staat aangegeven.