Ans de Vor

Mijn naam is Ans de Vor en ik ben al geruime tijd ambtenaar van de burgerlijke stand te Wijk bij Duurstede. Volgens mijn jongste zoon is dit een hoog opgeleide ambtenaar in functie. Dat klinkt interessant, maar voor de functie van ambtenaar burgerlijke stand is het geen vereiste om hoog opgeleid te zijn. Het waardig in het openbaar te spreken en het goed aansluiten bij de mensen is wel noodzakelijk.

Mijn eigen huwelijksvoltrekking in Utrecht was een bijzonder moment waar ik met veel plezier aan terugdenk. Dit was voor mij een reden om deze functie te bekleden in Wijk bij Duurstede.

Als ambtenaar van de burgerlijke stand richt ik mij geheel op het aanstaand echtpaar en streef naar een ceremonie die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen die er leven. Over rechten en plichten van het huwelijk zal ik niet spreken. Ik streef naar een goede interactie tussen het aanstaand echtpaar en hun gasten.

Samen met de bode trachten we dit bijzondere moment in harmonie te laten verlopen, zodat ook u het huwelijk als een bijzonder moment ervaart waar u met plezier aan terugdenkt.