Geregistreerd partnerschap beëindigen

Het is niet mogelijk om uw geregistreerd partnerschap zelf bij de gemeente te laten beëindigen.

De notaris of advocaat stuurt uw verzoek naar de gemeente waar het partnerschap heeft plaatsgevonden. Heeft de gemeente het verzoek ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Pas dan is uw partnerschap beëindigd.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar?

  • Dan gaat de beëindiging via de rechter.
  • Uw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank.
  • In een ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen.

Heeft u geen kinderen onder 18 jaar?

Dan hoeft u niet naar de rechter. U kunt uw geregistreerd partnerschap laten beëindigen bij de advocaat of notaris. U stelt dan samen een verklaring op over de beëindiging. U laat deze verklaring inschrijven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap heeft plaatsgevonden. Dit heet een "ontbinding met wederzijds goedvinden".

Komt u er samen niet uit?

Dan kan uw advocaat namens u een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een 'eenzijdig verzoek'.

Op welke manieren kan een geregistreerd partnerschap nog meer eindigen?

  • U laat het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk.
  • 1 van beide partners komt te overlijden.

Wat heeft een advocaat nodig om een geregistreerd partnerschap te beëindigen?

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand.
  • Eventueel een bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking).
  • Bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting).