Trouwen op een eigen trouwlocatie

De huwelijksdag of de dag van de partnerschapsregistratie is een belangrijke dag in het leven van velen

Het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dan ook een bijzonder moment. De keuze van een trouwlocatie speelt daarbij een belangrijke rol. Vaak vindt de voltrekking van het burgerlijk huwelijk* plaats in het Huis van de Gemeente of in een van de aangewezen trouwlocaties. Maar de gemeente biedt ook de mogelijkheid om op een eigen trouwlocatie te trouwen*.

*  Als we het hieronder over huwelijk of trouwen hebben, dan bedoelen we ook geregistreerd partnerschap.

Is er in onze gemeente een locatie waar u graag wilt trouwen, maar is dit geen vaste trouwlocatie?

Vraag dan via het aanvraagformulier toestemming om te trouwen op een door u uitgekozen eigen trouwlocatie.

Mail het aanvraagformulier uiterlijk 4 maanden voor de datum van voltrekking naar:

info@wijkbijduurstede.nl
t.a.v. team Dienstverlening

Of stuur het aanvraagformulier naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team Dienstverlening
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Aanvraagformulier eigen trouwlocatie (pdf, 111 KB)
U betaalt kosten voor het trouwen op een eigen trouwlocatie
Dagen Kosten
maandag tot en met vrijdag € 1.022
zaterdag € 1.135
Let op: hierboven staan de kosten die u aan de gemeente betaalt. Dit zijn de kosten voor de voltrekking. De locatie kan nog aanvullende kosten in rekening brengen.

Gaat uw aanvraag over een locatie die nog niet eerder tot trouwlocatie is benoemd? 

Wij maken een afspraak met de eigenaar/beheerder om de trouwlocatie te bezoeken en te beoordelen. 

Is de trouwlocatie al eerder benoemd?

Wij hoeven de trouwlocatie dan niet meer te bezoeken en te beoordelen. 

Voldoet de trouwlocatie aan alle voorwaarden?

Het college van burgemeester en wethouders wijst de locatie dan aan als eenmalige trouwlocatie.

 • De trouwlocatie ligt in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • De trouwlocatie mag een gebouw zijn maar een voltrekking in de openlucht is ook mogelijk.
 • De trouwlocatie is tijdens de voltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. De voltrekking vindt dan alleen in de openbaarheid plaats.
 • Vindt de voltrekking in een gebouw plaats? U krijgt hiervoor alleen toestemming als er minder dan 50 personen bij aanwezig zijn.
 • Zijn er meer dan 50 personen? Dan moet de voltrekking in de openlucht plaatsvinden.

Heeft de trouwlocatie al een zogenoemde gebruiksvergunning? Dan geldt het aantal van 50 personen niet.

 • U betaalt zelf de kosten voor:
  • de huur van de trouwlocatie
  • de inrichting van de trouwlocatie
  • de aankleding van de trouwlocatie
  • de benodigde verzekeringen voor de trouwlocatie.

U bent zelf aansprakelijk voor schade of  het niet nakomen van afspraken.

 • U sluit samen met de eigenaar van de trouwlocatie een (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de gemeente Wijk bij Duurstede géén partij is. In deze overeenkomst moet staan:
  • dat de gemeente Wijk bij Duurstede niet verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten. Ook niet voor de problemen die hierdoor kunnen ontstaan.
  • dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de inrichting en de brandveiligheid van het gebouw.
 • De eigenaar moet vooraf schriftelijk toestemming geven voor het gebruik van de trouwlocatie.
 • Alleen de trouwambtenaar (BABS) en de gemeentebode zullen namens de gemeente bij de voltrekking aanwezig zijn. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van een huwelijk/geregistreerd partnerschap.
 • In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Het voltrekken van een huwelijk en het inzegenen door de kerk- of geloofsgemeenschap in één ceremonie op een en dezelfde trouwlocatie is daarom niet mogelijk.
 • Een kosteloze voltrekking is niet mogelijk op een door u gekozen trouwlocatie.

Gaat u trouwen op een eigen trouwlocatie?

Daar komt veel bij kijken.

Hieronder vindt u een aantal aandachtspunten waar u aan moet denken. Probeer zoveel mogelijk zaken van tevoren te regelen. 

De trouwambtenaar (BABS)

 • Is er een ruimte waar de trouwambtenaar zich kan verkleden/opfrissen?
 • Is er een ruimte die de trouwambtenaar op slot kan doen waar hij/zij zijn/haar spullen kan achterlaten?
 • Is er parkeermogelijkheid voor de trouwambtenaar en waar?
 • Is er voldoende verlichting op de “werkplek” van de trouwambtenaar?
 • Is er een glas water aanwezig voor de trouwambtenaar?

De trouwlocatie

 • Zijn er voldoende tafels en stoelen beschikbaar en hoe staan deze opgesteld? Zo nee, dan moet u zelf nog meer tafels en stoelen regelen.
 • Is er een katheder beschikbaar?
 • Is er een microfoon beschikbaar?
 • Waar zit het bruidspaar en waar zit/staat de trouwambtenaar.
 • Waar zitten de speciale gasten zoals ouders, getuigen, grootouders enz.?

Misschien is het handig om een plattegrond op papier zetten met daarop wie waar zit/staat.

 • Hoe en waar wordt de akte getekend?
 • Is er muziek, wat voor muziek (live), wie zorgt voor het afspelen en wanneer?
 • Is de trouwlocatie voldoende verwarmd/gekoeld?
 • Is de trouwlocatie aangekleed, bijv. met bloemen, ballonnen enz.?

Overige aandachtspunten

 • Wie is de contactpersoon op de trouwdag voor als er vragen of problemen:
  • naam
  • telefoonnummer
 • Is er een afspraak gemaakt over waar, wanneer en hoe laat de trouwambtenaar en de contactpersoon elkaar ontmoeten op de trouwdag?
 • Is het bruidspaar al aanwezig op de trouwlocatie of komen zij op een afgesproken tijd binnen?
 • Zijn de gasten al aanwezig op de trouwlocatie of komen ze op de afgesproken tijd binnen?
 • Wie zorgt ervoor dat alle gasten op de juiste plek gaan zitten? Geef de naam van deze persoon door aan de trouwambtenaar.