Adresonderzoek

Bij de gemeente staat iedereen in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Het is belangrijk dat alle adresgegevens juist zijn.

Twijfelt u of adresgegevens wel kloppen?

De gemeente moet een administratief onderzoek starten.

Staat er iemand bij u ingeschreven die niet op uw adres woont?

  • Vraag de gemeente om een adresonderzoek in te stellen.
  • Maak een afspraak bij de balie van het Huis van de gemeente.
  • U vult hiervoor een speciaal formulier in.
    • Vergeet niet om uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.
    • Neem ook de gegevens mee van de persoon die u in onderzoek wilt hebben.
  • De gemeente doet dan onderzoek naar de verblijfplaats van die persoon.
  • Het onderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Ook instanties kunnen om een adresonderzoek vragen, als zij adresgegevens uit de BRP gebruiken.

Een afspraak maken

VOICE-OVER: Dit is Marjet. Ze woont op Rozenstraat nummer 10 in het huurhuis van haar vriend Wim.
Ze woont daar samen met hem en haar twee kinderen.
Volgens de Basisregistratie personen woont Marjet echter in haar huis dat ze verhuurt voor 1.200 euro per maand, Rozenstraat nummer 14.
Marjet heeft haar verhuizing bewust niet doorgegeven.
De gemeente onderzoekt de situatie want de huurders hebben zich ook ingeschreven op dit adres.
Het levert Marjet en Wim namelijk ten onrechte extra geld op.
Wim krijgt een alleenstaande bijstandsuitkering en huurtoeslag.
Marjet krijgt ten onrechte extra kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
Bovendien hebben ze een extra parkeervergunning.
Tot nu toe komen Marjet en Wim hiermee weg.
Hoe komt dat? Alle instanties die gegevens van hen hebben kennen elk maar een deel van het verhaal.
Dat maakt het lastig om deze fraude op te sporen.
Dat pakken we aan. Hoe? Door intensief samen te werken.
Door informatie uit te wisselen.
En door samen patronen te herkennen.
Door gezamenlijk onderzoek wordt de fraude van Marjet en Wim sneller herkend en gestopt.
En sporen we ook andere adresgerelateerde fraude op zoals bekeuringen die niet geïnd kunnen worden.
Samenwerking levert voor alle partijen veel op.
Want bij 15.000 gevallen van adresfraude per jaar gaat het al gauw om tientallen miljoenen euro's.
Samen pakken we adresfraude aan. En dat loont.

(Beeldtekst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.)