Handtekening legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

  • Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. 
  • Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen.
  • De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

Wat heeft u nodig om uw handtekening te legaliseren?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Het document dat u wilt ondertekenen.

Let op: u ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente is

  • De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.
  • Daarna zet de ambtenaar op het document of formulier een gemeente-stempel en handtekening.
Afspraak maken legaliseren handtekening

Wat zijn de kosten?

Het legaliseren van een handtekening op een garantstelling kost € 10,25.

U betaalt direct aan de balie.