Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen

In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. U vraagt deze dan aan bij Justis.

Een afspraak maken

Hoe vraagt u een VOG aan?

 • U vraagt de VOG aan bij de gemeente.
  • U neemt hiervoor mee een volledig door uw (toekomstige) werkgever ingevuld aanvraagformulier VOG. Uw werkgever geeft in dit formulier aan waarop gescreend moet worden
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen en het ingevulde aanvraagformulier mee. 
 • U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Binnen 1 tot 4 weken ontvangt de VOG thuis gestuurd.

Wilt u uw aanvraag online indienen via de website van Justis?

Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt, de melding voor u digitaal heeft klaargezet.

Staat u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven?

U moet uw aanvraag dan rechtstreeks bij het Justis doen.

Wat zijn de kosten?

U betaalt voor een aanvraag van een: Kosten
Verklaring omtrent gedrag aan de balie € 41,35
Verklaring omtrent gedrag online via werkgever € 33,85

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking?

U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Dan kunt u iemand machtigen.

Deze persoon heeft een machtiging nodig met:

 • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats).
 • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats).
 • uw handtekening.
 • een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • een kopie van zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

 • Justis screent alle aanvragen voor een VOG. Op de website van Justis vindt u de aanvraagformulieren voor verschillende procedures.
 • De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.
 •  Justis stuurt de VOG binnen 1 tot 4 weken naar uw huisadres op.