Waarmerken document

U kunt een kopie van een document laten waarmerken. Hiermee bevestigt u dat op de kopie precies hetzelfde staat als op het origineel.

Let op: De gemeente waarmerkt geen diploma's.

Wat heeft u nodig om een document te laten waarmerken?

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Het originele document wat u wilt laten waarmerken.

Waar laat u een document waarmerken?

  • U laat een document persoonlijk waarmerken bij de balie van het Huis van de Gemeente. 
  • U mag ook iemand machtigen om een document te laten waarmerken. 
Een afspraak maken waarmerken document

Wat zijn de kosten?

Het waarmerken van een document kost per pagina, € 10,25

U betaalt direct aan de balie.