Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp en WMO 2020

De Gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een onderzoek te doen naar de cliënttevredenheid over de uitvoering van de Wmo en de Jeugd. Dit jaar is met de gebruiksvriendelijke digitale applicatie Ervaringwijzer in juni-juli het cliëntonderzoek Wmo en Jeugd door de gemeente zelf uitgevoerd. De uitkomsten van de onderzoeken zijn positief te noemen en geven geen directe aanleiding tot aanpassing van het beleid. 

Onderzoek Wmo

Voor het onderzoek Wmo zijn er twee onderzoeken bij elkaar gevoegd. Naast het standaard cliëntonderzoek zijn er specifieke vragen gesteld over de hulpmiddelen. Zo hoeven onze cliënten maar een keer per jaar bevraagd te worden. Het hulpmiddelen onderzoek is relevant voor de gunning van het contract over de bestaande aanbieders. Hierbij krijgt de best presterende aanbieder meer werk toegewezen.

Dit jaar is per ondersteuningssoort gekeken naar de relevantie van de vragenlijst. Hierdoor zijn een aantal cliënten met een oudere voorziening of de cliënten van de regiotaxi niet bevraagd. Bevraagd zijn wel de cliënten die in 2020 een aanvraag hebben gedaan. Evenals de cliënten die een hulpmiddel hebben en cliënten die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding in een groep of begeleiding thuis.

De cliënten boven de 77 jaar hebben een onderzoek op papier ontvangen. De overige cliënten hebben een uitnodiging via de mail gekregen of via een SMS. Op de digitale uitnodiging is een respons behaald van 26.2%. Op de schriftelijke uitnodigingen is een respons behaald van 46.2%. De totale respons op het Wmo onderzoek is 35.1%, dit zijn 274 reacties.

Gemiddeld scoort Stichting Binding 79% tevredenheid. De respondenten geven de hulpmiddelleveranciers een 7,8 en de overige Wmo-aanbieders een 8.4 als rapportcijfer.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2020 (pdf, 2 MB)

Onderzoek Jeugdhulp

Voor het onderzoek jeugdhulp zijn zowel ouders als jongeren boven de 13 jaar uitgenodigd voor het onderzoek. Zowel ouders als de jongeren hebben een brief ontvangen met een QR-code en een digitale link naar de vragenlijst. Bij de jongeren is een respons behaald van 8.9%, wat gelijk staat aan 20 reacties. Bij de jongeren is de respons historisch gezien steeds laag. Het onderzoek bij de ouders heeft een respons van 12.9%. 70 ouders hebben ons laten weten wat ze van de ontvangen jeugdhulp vinden. Omdat er een aantal open vragen zijn gesteld zijn beide onderzoeken nieuwswaardig.

De ouders geven het sociaal team van Stichting Binding een gemiddeld cijfer van 7.4, de jongeren een 7.6. De aanbieders krijgen van de ouders een 7.0, van de jongeren een 8.2.

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 (pdf, 3 MB)