Collectevergunning

Wilt u een openbare collecte (geld-inzameling) houden?

Vraag dan een collectevergunning aan.

Controleer of uw organisatie op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat

  • Staat uw organisatie op het landelijk collecterooster van het CBF? U heeft geen collectevergunning nodig.
  • Staat uw organisatie niet op het landelijk collecte-rooster van het CBF? Vraag dan een collectevergunning aan voor een vrije periode van het collecterooster van Wijk bij Duurstede.

Wat zijn de voorwaarden voor een collecte-vergunning?

  • De collectanten hebben een document of pasje mee van uw organisatie.
  • Op de collectebussen staat duidelijk het doel van de collecte vermeld.
  • De collectanten zijn 16 jaar of ouder.
  • De collectanten krijgen geen vergoeding.
  • Gebruikt u lijsten bij het collecteren? Op deze lijsten zet u de naam van uw organisatie en de data van de collecte. De lijsten nummert u doorlopend.
  • Na afloop van de geldinzameling levert u een collectestaat in bij de gemeente. Dit  is een overzicht van de opbrengsten en verantwoording van de besteding. Mail de collectestaat naar: info@wijkbijduurstede.nl.

Hoe vraagt u een collectevergunning aan?

Stuur uw aanvraag minimaal 8 weken voor de collecte:

via de mail naar:

info@wijkbijduurstede.nl.

of met de post naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
team Dienstverlening
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede