Cultuurhistorische Waardenkaart gemeente Wijk bij Duurstede

Op 30 november 2021 heeft het college de Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Wijk bij Duurstede in gebruik genomen.

Wat is een Cultuurhistorische waardenkaart (CHW)?

De CHW is een inventarisatie en waardering van de in de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden.

Waarom is deze kaart nodig?

Per 1 januari 2012 is het wettelijk verplicht rekening te houden met de cultuurhistorische waarden. Naast een wettelijke verplichting heeft de kaart ook een ander doel:

Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen kunnen aan de hand van de kaart rekening houden met cultuurhistorie bij het ontwikkelen van hun plannen.

De CHW-kaart kent geen juridische status en is voornamelijk informatief bedoeld. Om de cultuurhistorische waarden juridisch te borgen in bijvoorbeeld een omgevingsplan is het nodig om hiervoor beleid op te stellen. De CHW vormt hiervoor de basis.

Rapport, cultuurhistorische kaarten en catalogus

Het rapport, de kaarten en de catalogus kunt u hier downloaden:

CHW totaalkaart zonder percelering (jpg, 2 MB) CHW Wijk bij Duurstede percelering (jpg, 2 MB) CHW Wijk bij Duurstede binnenstad (jpg, 968 KB) Rapport Landschapsstudies 168 (pdf, 19 MB) Catalogus (pdf, 274 KB)

Heeft u vragen over de Cultuurhistorische waardenkaart?

Neem contact op met de ambtenaar Monumentenzorg en Archeologie.

Bel naar: 0343-595 595 Stel uw vraag via ons contactformulier