De gemeente aansprakelijk stellen bij schade

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool 
 • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.
Inloggen met DigiD Schadeformulier inwoners Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Schadeformulier bedrijven

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade

Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen.

Is de schade veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd?

Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan:

 • een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien
 • een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien.

In uw schadeclaim neemt u de volgende gegevens op:

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurd is
 • een bewijs van de schade (zoals een rekening van de reparatie) 
 • een verklaring van het voorval. Hierin legt u uit hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • een getuigenverklaring, als u deze heeft
 • foto's van de situatie, als u deze heeft
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

U kunt ons ook schriftelijk aansprakelijk stellen.

Stuur een brief naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Of stuur een e-mail naar:

info@wijkbijduurstede.nl