De gemeente aansprakelijk stellen bij schade

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • slecht onderhoud aan de weg of het riool 
  • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.
Schadeformulier inwoners Schadeformulier bedrijven