Collectieve evenementen

Als u een evenement organiseert moet u zich houden aan geluidsnormen

Deze geluidsnormen staan in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Activiteitenbesluit. (artikelen 2.17, 2.19 en 2.20).

Verwacht u dat u de geluidsnormen gaat overschrijden? Normaal gesproken meldt u een incidenteel evenement bij de gemeente.

Toestemming collectief geregeld voor aantal evenementen

Er zijn echter ieder jaar dagen waarop een groot aantal evenementen wordt georganiseerd (denk aan Carnaval en Koningsdag). Dit worden collectieve evenementen genoemd.

Omdat niet alleen u, maar een groot aantal organisatoren hierbij over de geluidsnormen verwacht te gaan, heeft de gemeente de toestemming hiervoor collectief geregeld. U hoeft dan geen melding te doen van incidenteel evenement bij de gemeente.

Collectieve evenementen 2024

Het college heeft een aantal evenementen aangewezen als collectieve festiviteit. Tijdens onderstaande dagen wordt aan horecaondernemers de mogelijkheid geboden om af te wijken van de geldende geluidsnormen.

  • 27 april (Koningsdag)
  • 7 september (Kleurrijk Uit in Wijk)
  • 22 november (Blueskroegentocht)

Tijdens deze collectieve evenementen geldt dat:

  • De eindtijd voor muziekgeluid in een pand gelijk is aan de sluitingstijden zoals opgenomen in artikel 2.29 Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • De geluidsnorm is vastgesteld op 80 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

Let op: organiseert u een evenement? 

U heeft misschien nog meer vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning. De regeling collectieve evenementen voorziet hier niet in, u moet dit nog zelf regelen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met team Evenementen en Horeca. 

Stel uw vraag via ons contactformulier