Collectieve evenementen

Als u een evenement organiseert moet u zich houden aan geluidsnormen

Deze geluidsnormen staan in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Activiteitenbesluit. (artikelen 2.17, 2.19 en 2.20).

Verwacht u dat u de geluidsnormen gaat overschrijden? Normaal gesproken meldt u een incidenteel evenement bij de gemeente.

Toestemming collectief geregeld voor aantal evenementen

Er zijn echter ieder jaar dagen waarop een groot aantal evenementen wordt georganiseerd (denk aan Carnaval en Koningsdag). Dit worden collectieve evenementen genoemd.

Omdat niet alleen u, maar een groot aantal organisatoren hierbij over de geluidsnormen verwacht te gaan, heeft de gemeente de toestemming hiervoor collectief geregeld. U hoeft dan geen melding te doen van incidenteel evenement bij de gemeente.

Collectieve evenementen 2023

Het college heeft een aantal evenementen aangewezen als collectieve evenementen. Tijdens deze evenementen wordt aan horecaondernemers de mogelijkheid geboden om af te wijken van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

In dit Activiteitenbesluit staan geluidsnormen waaraan ze in hun horecabedrijven (binnen en op de terrassen) moeten voldoen. Ze mogen afwijken van deze normen tijdens de volgende evenementen:

  • donderdag 27 april (Koningsdag)
  • zondag 11 juni, 2 juli en 6augustus (Straatmuzikantenfestival)
  • zaterdag 2 september (Kleurrijk Uit in Wijk)
  • zaterdag 25 november (Blueskroegentocht)

Voor 2023 mag een horecabedrijf maximale 4 incidentele festiviteiten organiseren.

Tijdens deze collectieve evenementen geldt dat:

  • De eindtijd voor muziekgeluid in een pand gelijk is aan de sluitingstijden zoals opgenomen in artikel 2.29 Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • De geluidsnorm is vastgesteld op 80 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten.

Let op: organiseert u een evenement? 

U heeft misschien nog meer vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning. De regeling collectieve evenementen voorziet hier niet in, u moet dit nog zelf regelen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met team Evenementen en Horeca. 

Stel uw vraag via ons contactformulier