Evenementen organiseren

Wilt u een evenement organiseren dat toegankelijk is voor publiek?

Bijvoorbeeld voor een braderie, concert, optocht of wedstrijd.  U moet een vergunning aanvragen.

Wilt u een straatfeest, buurtbarbecue of klein evenement organiseren?

U hoeft meestal alleen een melding te doen bij de gemeente. Een klein evenement is een activiteit met maximaal 200 bezoekers dat aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur?

Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen. Dit kan bij de gemeente via een email naar info@wijkbijduurstede.nl of via een brief.

Zijn er tijdens een evenement meer dan 50 mensen tegelijkertijd in een gebouw aanwezig zijn?

En gaat het om een gebouw dat een ander gebruik heeft dan voor het houden van feestjes (bijeenkomstfunctie)? Bijvoorbeeld een feest in een autogarage of in een leegstaand kantoor.

Er moet voor dat gebouw ook een melding brandveilig gebruik zijn gedaan. Een melding brandveilig gebruik van een gebouw dient u in via de website van het Omgevingsloket.

Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden leest u in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat zijn de kosten van een evenementenvergunning?

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning brengen wij kosten in rekening: leges. Per categorie is dat een ander bedrag.

 • Melding: gratis
 • Categorie A-evenement: € 121,00 in 2024
 • Categorie B-evenement: € 288,00 in 2024
 • Categorie C-evenement: € 1364,00 in 2024
 • Bij een ingetrokken vergunningsaanvraag betaalt u 50% van het oorspronkelijke bedrag.

Evenementen zijn onderverdeeld in categorie A, B of C

In welke categorie uw evenement valt, hangt onder andere af van de risico’s die het evenement met zich meebrengt. Bijvoorbeeld openbare orde, veiligheid, volksgezondheid, bescherming van het milieu, geluidsoverlast of verkeer.

 • Categorie A-evenement: heeft weinig impact op de openbare orde, de directe leefomgeving en het verkeer.
 • Categorie B-evenement: heeft een grote impact op de openbare orde, directe leefomgeving en het verkeer.
 • Categorie C-evenement: bij een C-evenement zijn er grote risico’s, is er een grote impact op de openbare orde, gaat het om een groter gebied dan de directe leefomgeving en zijn er regionale gevolgen voor het verkeer. Wij vragen bij een C-evenement ook advies aan verschillende adviseurs. Naar aanleiding van deze adviezen besluiten wij een vergunning wel of niet te verlenen.

Hieronder vindt u de aanvraag- en meldingsformulieren.

Straatbarbecue/feest melden Klein evenement melden Inloggen met DigiD Evenementenvergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen evenementenvergunning

Deze melding kunt u alleen gebruiken wanneer aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er komen maximaal 50 personen en het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur.
 • U draait geen muziek voor 9.00 uur en na 24.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats van een doorgaande weg.
 • U zorgt er voor dat het verkeer en de hulpdiensten geen belemmeringen ondervinden van het evenement.
 • U mag alleen kleine objecten met een oppervlakte van maximaal 10m2 per object plaatsen.

De melding doet u digitaal en moet 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn.

Een straatbarbecue/feest melden

Deze melding kunt u alleen gebruikt wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er mogen niet meer dan 200 personen tegelijk (piekmoment) aanwezig zijn.
 • U plaatst geen tent waar meer dan 150 personen tegelijk in kunnen. 
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag en vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur.
 • Het geluidsniveau blijft beneden 65 dBA, gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van derden (achtergrondmuziek).
 • U verkoopt geen alcohol zonder ontheffing (art. 35 van de Drank- en Horecawet).
 • U maakt geen kampvuur.
 • U steekt geen vuurwerk af.
 • Naast eventuele tenten plaatst u alleen kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object.

U digitale melding moet 4 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn

Een melding van een klein evenement is gratis

Soms moet voor een evenement een weg worden afgezet of komt tijdelijk een aantal parkeerplaatsen te vervallen. De gemeente neemt dan een verkeersmaatregel.

Een klein evenement melden

Organiseert u een evenement met publiek organiseert dat niet voldoet aan de voorwaarden voor de meldingsplicht?

 • U heeft meestal een evenementenvergunning nodig.
 • Vraag de vergunning minimaal acht weken voor aan het evenement aan.

Heeft u de aanvraag te laat ingediend?

De gemeente neemt uw aanvraag niet in behandeling.

De evenementenvergunning vraagt u online aan

 • Met dit uitgebreide aanvraagformulier krijgen wij inzicht in de aard en omvang van uw evenement.
 • Hierdoor kunnen wij de veiligheid, de mate van overlast en de inzet van diensten goed beoordelen. 

Neem contact op met team Evenementen via het contactformulier. Zij sturen u het formulier dan toe.

Het ingevulde formulier stuurt u met de post naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team Evenementen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Of u mailt het formulier naar info@wijkbijduurstede.nl.