Incidenteel evenement melden

Wilt u (horecabedrijf) een evenement organiseren?

En verwacht u dat u niet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit kunt voldoen?

Meldt dit dan bij de gemeente. De gemeente kan u maximaal 4 keer per jaar een ontheffing verlenen voor een evenement. Een voorbeeld van een zo'n evenement is een optreden met live muziek.

Mail het meldingsformulier minimaal 4 weken voor het evenement naar team Milieu:

info@wijkbijduurstede.nl

Of stuur het meldingsformulier met de post naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
team Milieu
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Vraagt u tegelijk met de melding een evenementen-vergunning aan?

Dan moet uw melding 8 weken van te voren bij de gemeente binnen zijn. Dit is dezelfde termijn als voor een aanvraag evenementenvergunning.

Meldingsformulier incidenteel evenement (pdf, 250 KB)