Loterij organiseren

Bij een loterij verkoopt u loten waarmee de deelnemers kans maken op prijzen. U mag geen loterij organiseren zonder vergunning.

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergunning?

  • Het doel van de actie is van algemeen nut. U besteedt minimaal de helft van de opbrengsten hieraan.
  • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.
  • De gemeente geeft een loterijvergunning alleen af aan een vereniging, stichting of instelling.

U betaalt voor het behandelen van uw vergunningsaanvraag € 73,05. 

Vergunningsaanvraag loterij organiseren (pdf, 203 KB)

U geeft bij uw vergunningsaanvraag door:

  • Waar u de loterij houdt.
  • Wanneer u de loterij houdt.
  • De reden waarom u de loterij houdt.
  • Hoeveel loten u wilt verkopen.
  • Wat het prijzengeld is.
  • Wat de geldwaarde van de hoogste prijs.

Vraag de vergunningaanvraag minimaal 6 weken voor de loterij aan bij team Evenementen:

Mail naar: info@wijkbijduurstede.nl

of stuur uw vergunningsaanvraag met de post naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
team Evenementen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede