Maatschappelijke subsidies

De gemeente subsidieert activiteiten die passen in het door de gemeente gevoerde beleid zoals beschreven in de Maatschappelijke Agenda.

De procedure van de aanvraag en de algemene voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Wijk bij Duurstede 2024 en uitgewerkt in de Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda Wijk bij Duurstede 2024.

Algemene subsidieverordening Subsidieregeling gemeente

U vraagt een incidentele subsidie aan als:

 • het bedrag dat u aanvraagt niet meer is dan €5.000.
 • u voor de betreffende activiteit geen structurele subsidie (een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt) ontvangt van de gemeente.

De aanvraag voor een incidentele subsidie dient u minimaal 12 weken voordat de betreffende activiteit plaatsvindt in.

Incidentele subsidie aanvragen

Jubileumsubsidies zijn een bijzondere vorm van incidentele subsidies en vraagt u aan voor het organiseren van activiteiten in verband met het vieren van een jubileum. Een jubileumsubsidie vraagt u aan voor het jaar waarin u het jubileum viert en wordt alleen verstrekt bij een jubileum van:

 • 25 jaar
 • 40 jaar
 • 50 jaar
 • 75 jaar
 • 100 jaar
 • 125 jaar 
 • 150 jaar (hierna geldt een veelvoud van 50 jaar als jubileum)
De hoogte van de jubileumsubsidie hangt af van het aantal leden en het jubileumjaar
  25 jaar 40 jaar 50 jaar 75 jaar 100 jaar > 100 jaar
0 tot 50 leden € 250 € 250 € 400 € 400 € 500 € 500
50 tot 100 leden € 250 € 400 € 500 € 750 € 750 € 750
100 tot 500 leden € 400 € 400 € 500 € 750 € 750 € 750
meer dan 500 leden € 400 € 500 € 750 € 750 € 750 € 750
Jubileumsubsidie aanvragen

U vraagt een structurele subsidie aan als:

 • u meer dan 3 jaar achtereenvolgens een incidentele subsidie heeft ontvangen voor de betreffende activiteit.
 • u niet meer dan 3 jaar achtereenvolgens een incidentele subsidie heeft ontvangen voor de betreffende activiteit, maar het bedrag hoger is dan €5.000.

De subsidie wordt toegekend per kalenderjaar. U dient de aanvraag vóór 1 juni van het voorgaande jaar in. 

Structurele subsidie aanvragen

 • Subsidies tot €5.000 worden direct bij de toekennende beschikking vastgesteld.
 • Subsidies boven de €5.000 worden na afloop van de activiteiten vastgesteld.

In het laatste geval dient de aanvrager vóór 1 april volgend op het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden een aanvraag tot vaststelling in.

Formulier aanvraag vaststelling subsidie

Bel voor vragen over een subsidie of de mogelijkheden voor een subsidie contact op met team Samenleving, 0343-595 595.