Filmopnamen maken

U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisie-programma.

Heb ik een vergunning nodig of kan ik volstaan met een melding?

Voor heel kleine opnamen hoeft u geen melding te maken of een vergunning aan te vragen.

Is het een productie met een kleine filmploeg en een klein aantal camera's?

U moet dit melden bij de gemeente.

Is het een grote productie met een filmploeg en meerdere camera's?

Vraag dan een vergunning aan. U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor:

  • het afzetten van straten
  • speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik)
  • het gebruik van uniformen.

Hou er rekening mee dat u meerdere vergunningen nodig kunt hebben. U heeft verschillende vergunningen nodig voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

U meldt uw kleinschalige filmopname 2 weken voordat u begint bij team Communicatie

  • U moet altijd van te voren overleg hebben met de gemeente.
communicatie@wijkbijduurstede.nl

U vraagt de vergunning(en) voor het maken van filmopnamen bij team Communicatie

  • U vraagt de vergunning voor het maken van omvangrijke filmopnamen 8 weken van tevoren aan
  • Is de filmopname minder omvangrijk? Vraag de vergunning 6 weken van te voren aan.
communicatie@wijkbijduurstede.nl