Blog Jeroen Brouwer

22 augustus 2023: ‘t Is weer voorbij…

Het was weer een ouderwets Nederlandse zomer. Voordat de vakanties begonnen, schoten de temperaturen omhoog. Zodra de eerste vakantie-uren erop zaten, begon het te regenen. En er is wat water gevallen... In andere delen van Europa was het bloedheet, waren er bosbranden, stormen, enorme wateroverlast of vielen hagelstenen uit de lucht zo groot als een menselijke vuist. Welkom in de zomertijd. 

Na een heerlijke tijd in Toscane kwamen wij thuis in de regen. Gelukkig werd het in de dagen erna zonniger. En dan zie je ook gelijk het mooie van onze gemeente. Met de eerste zonnestralen zaten de terrassen lekker vol. Ik hoorde Belgen, luid zoekend naar plekken voor fietsen, want die waren overvol. Liep bijna tegen een Fransman op, midden op de straat foto’s makend, nergens rekening mee houdend. En hoorde zelfs Spaans: een passievol gesprek, alsof die Spanjaarden onderling ruzie hadden. Allemaal op onze Markt. Op het Walplantsoen stonden ook nog Duitsers; die zijn door de korte afstand overal in ons land te vinden. 

Logisch dat deze toeristen voor of na een terrasbezoekje foto’s nemen van de Markt, Mazijk, molens, kastelen of de groene omgeving. Zon. Blauwe hemel. Prachtige bomen. Groenstroken. Oude gebouwen. Majesteitelijke uitzichten genoeg.

Op de sociale media komen mooie beelden langs

Oude foto’s (geschiedenis, altijd leuk), schitterende natuuroverzichten met fruitbomen, filmpjes van kanovaarders op de Kromme Rijn, de molens, kasteel Sandenburg, het coulisselandschap; alles wat onze drie kernen zo mooi maakt, verscheen in beeld. Om er echt even uit te zijn, kiezen we altijd voor een reis naar het buitenland. Maar de foto’s van inwoners laten zien dat we voor het mooie helemaal niet weg hoeven.

Met al dat moois hebben we ook kansen in handen

Kansen om onze gemeente nog beter op de kaart te zetten. Kansen waar veel inwoners van kunnen meeprofiteren. Zo na de vakantie zijn de eerste gesprekken hier alweer over gevoerd, om met al die enthousiaste ondernemers, organisaties en andere inwoners het beste eruit te halen.

De komende weken gaat het hele ‘circus’ echt beginnen. De kinderen gaan weer naar school, terwijl onze agenda’s vol lopen en het nieuwe politieke seizoen begint. Er liggen grote opgaven te wachten. Het einde van het vorige seizoen is daarbij nog niet uitgewerkt. Het gemis van een dierbare collega is nog voelbaar. Ook omdat nog onduidelijk is hoe dat proces een vervolg krijgt. Dat is aan de politieke partijen. Als college pakken we gewoon de lopende zaken verder op. Want hoewel de weervoorspellingen aangeven dat de zomer nog niet ten einde is, is de vakantie wel voorbij.

Soms heb je van die politieke avonden waar de energie vanaf spat. Afgelopen week behandelden we twee belangrijke onderwerpen. Als eerste bespraken we met mensen uit het bedrijfsleven de economische agenda. Als tweede namen we de raad mee in de omgevingsvisie van het landelijk gebied. Interactie en samenwerking voerden de boventoon. Mooie voorbeelden van hoe je wilt samenwerken.

De Wijkse economie op de kaart zetten

Het aanpassen van de economische agenda is onderdeel van de raadsagenda 2022-2026. De afgelopen maanden is er vanuit verschillende disciplines hard gewerkt om hier een document voor op te stellen. Zo zaten lokale ondernemers en betrokken inwoners aan tafel bij het traject Vitale Binnenstad. Zij bedachten onderwerpen waar we samen mee aan de slag kunnen. Tegelijkertijd kwam er vanuit de Ondernemerskring Wijk (OKW) een 11 puntenplan om het economische speelveld te verbeteren. 

Wat eruit sprong, is de roep om meer de samenwerking te zoeken tussen gemeente en ondernemers en tussen ondernemers onderling. Want alleen dán kunnen goede ideeën aan elkaar gekoppeld worden. 

Uit alle onderwerpen die betrokkenen aandroegen,  is één nieuw document gemaakt. Niet door uitgebreid onderzoek te doen, maar door op te halen uit de praktijk; niet lullen, maar poetsen. 
En eigenlijk is deze aanpak heel logisch: we werken nu eenmaal in de sterkste economische regio van de EU en in de gemeente met de laagste werkloosheid. En met al die lokale, diverse en betrokken ondernemers zetten we samen de lokale economie nóg beter op de kaart.

Grootste wetswijziging sinds 1848 

De invoering van de omgevingswet is de grootste wetswijzing sinds de Grondwet van Thorbecke. Vele wetten voor ruimtelijke projecten worden in de omgevingswet samengevoegd. Software moet worden aangepast en communicatie moet gemeenteraden, inwoners en ondernemers op vlieghoogte brengen. Voor gemeenten ligt hier een enorme uitdaging. In Wijk kiezen we ervoor, om bijeenkomsten te organiseren waarin we de raadsleden zo goed mogelijk meenemen in de hele scope.

Vanuit die gedachte praatten we de raad afgelopen week bij over de indeling van het buitengebied. Omdat er de laatste jaren veel veranderd is, passen we de oude visie uit 2016 aan. Het college presenteerde een startdocument aan de raadsfracties om te checken of alle onderwerpen erin zitten.  Dat leverde waardevolle feedback op waar we mee verder kunnen.

In gesprek met inwoners 

Mooi om samen met onze ondernemers, organisaties, inwoners, raadsleden en ambtenaren stappen te zetten bij belangrijke ontwikkelingen. Met het college maken we een overzicht van thema’s waarover we de komende maanden met zoveel mogelijk inwoners en organisaties kunnen gaan praten. Samen maken we de omgeving mooier en sterker. En dat samenwerken best goed kan gaan is gebleken. Ik krijg er, met het aanbreken van de lente, veel nieuwe energie van!

Bij het opstaan kijk ik naar buiten: rijp op de daken, struiken en bomen. Veel inwoners moeten hun autoruiten krabben. Ik heb het geluk op de fiets naar mijn werk te kunnen, dus dat koude klusje blijft me bespaard. Onderweg snijdt de koude wind door mijn jas. Het heeft even geduurd, maar we kunnen het niet meer ontkennen: het is winter. 
Wel is dit de eerste winter, waarbij we massaal onze thermostaat bewust een paar graden omlaag zetten. Zo zijn de hoge energiekosten misschien nog wat op te vangen. Maar veel inwoners zitten er thuis niet meer comfortabel bij. Gelukkig hebben we de Wijkse Warme Winter.

Wijkse Warme Winter

In de bibliotheken van Wijk, Cothen en Langbroek, het E&E Gasthuis, buurthuis Heul Gezellig en kinderboerderij De Vliert in Wijk bij Duurstede kunt u zich hier tot en met 31 maart opwarmen. Maak gezellig een praatje of speel een spelletje. Lezen, studeren of werken kan hier natuurlijk ook. Er is gratis koffie en thee, dus om het geld hoeft u het niet te laten. Ik ben er trots op, dat dit mogelijk is in onze gemeente! 

Trots ben ik ook op Stichting Binding, Verbonden Buurt, de Voedselbank, de Wijkse Rotaryclub, het Wijks Omgevingsfonds, de Lions, de WABO, bibliotheek Z-O-U-T en de gemeente Wijk bij Duurstede.  Zij zetten samen hun schouders onder het plan van de Wijkse Warme Winter. Dankzij hun samenwerking kunnen alle inwoners deze winter toch nog redelijk aangenaam doorkomen. En thuis kan de thermostaat op standje laag blijven staan. 

De Kansfabriek

Nu ik het toch over samenwerken heb: op 1 februari opent Startpunt Werk in De Kansfabriek. Wie hulp nodig heeft bij het zoeken naar betaald of vrijwilligerswerk, kan hier terecht. De medewerkers van het Startpunt Werk bemiddelen, steunen en begeleiden aanvragen van inwoners. De afgelopen jaren hielp de Wijkse Inloop inwoners op weg naar werk. Dat gebeurde vanuit het oude gebouw van de bibliotheek. Alleen gaat de oude bieb binnenkort tegen de grond om plaats te maken voor betaalbare woningen. De Wijkse Inloop was een proef. Daaruit bleek dat er vooral een centrale plek nodig is voor inwoners. Om vragen te stellen of hulp te krijgen bij het vinden van de juiste werkplek. 

Vorig voorjaar vroeg de gemeente via een aanbesteding welke organisaties dit plan wilden oppakken. Daarop reageerden drie lokale organisaties samen: Stichting Binding, WijkinContact en de Wijkse Dienst. Met hen bouwden we de laatste maanden de Wijkse Inloop om tot het Startpunt Werk. Samen met de medewerkers maken inwoners een plan om (weer) mee te doen in de maatschappij. Waar en hoe kunnen zij ergens aan de slag? Daarbij wordt het hele netwerk ingezet. Mensen kunnen bijvoorbeeld bij de Wijkse Dienst zelf meegaan draaien. Of als vrijwilliger bij een sportvereniging of in dorpshuis De Toekomst. Ook een traject via de Regionale Sociale Dienst of BIGA is mogelijk. Er zijn dus veel mogelijkheden. 

Als college zien we voordelen van de samenwerking tussen deze drie organisaties. Zij hebben alle drie een enorme staat van dienst opgebouwd. Jarenlange deskundigheid met opvang en begeleiding van allerlei mensen komt hier bij elkaar. Ook brengen ze hun eigen lokale netwerken mee en dus vele mogelijke werkplekken. Binnen Startpunt Werk ligt er dus enorm veel plaatselijke kennis op een centraal punt. Inwoners kunnen vanaf hier hulp krijgen bij het vinden van werk. Betaald of onbetaald werk, bij verenigingen, vanuit eventuele dagbesteding of als re-integratie: alles is mogelijk.

Het mooie is, dat we op deze manier weer voorop lopen op de plannen voor de Participatiewet. Die wet geeft gemeenten juist de opdracht om meer gerichte hulp te bieden bij het vinden van werkplekken. We kunnen alleen maar trots zijn dat we met deze drie lokale organisaties het voortouw blijven nemen om inwoners te helpen. Dat doen zij vanuit De Kansfabriek. Dit gebouw staat op bedrijventerrein Broekweg, Lagemaat 1. Startpunt Werk is hier elke dinsdagmiddag open tussen 13.00 en 16.00 uur en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. 

U maakt kans verrast te worden bij één of meer ondernemers in onze gemeente

Onze gemeente is rijk aan prachtige initiatieven, die werkelijkheid worden. Dat blijkt maar weer eens! Ik sluit af met een cliffhanger over iets heel anders. Over een paar weken weken maakt u kans verrast te worden bij één of meer ondernemers in onze gemeente. Houd de pers en de berichten bij zo’n 40 winkeliers de komende tijd in de gaten en geniet, ook al is het koud.

Energiearmoede is onderwerp van gesprek in de media. Toch komt het begrip niet uit de lucht vallen. Volgens Wikipedia werd het begrip voor het eerst gebruikt in 1991 door Brenda Boardman in haar boek ‘Fuel Poverty’. Feit is wel, dat het afgelopen jaar steeds meer mensen te maken kregen met energiearmoede. Door hoge energieprijzen komen veel mensen in de financiële problemen. Om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energiekosten, heeft het kabinet verschillende acties op touw gezet. De belangrijkste is dat elk huishouden met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum €1300 kan aanvragen. Op de website van de rijksoverheid is te lezen om welke inkomens dit gaat. 

Vreemd genoeg hebben wij geen zicht op de werkelijke omvang van de problemen

Onderzoek leert dat Nederlanders massaal in de schulden komen en steeds somberder worden over hun toekomst. Toch bereiken ons bijna geen extra meldingen van kinderen die zonder broodtrommel op school komen. Ook zijn er nauwelijks extra aanvragen bij de Voedselbank voor maaltijdpakketten. Voor inwoners met geldzorgen is van alles geregeld in onze gemeente. Om privacyredenen krijgen wij hier als gemeente geen meldingen van. Het vreemde is dus, dat wij als gemeente geen zicht hebben op de omvang van de problemen. De vraag is dan ook; waar ligt precies de pijn en hoe kunnen wij zo goed mogelijk helpen?

Verschillende organisaties voor hulp bij geldproblemen

Met zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties als Viveste werken wij bijvoorbeeld aan vroegsignalering. Bij betalingsproblemen betalen mensen vaak als eerste de huur of verzekering niet op tijd. Dan trekken we zo snel mogelijk bij deze inwoners aan de bel, om te vragen of alles goed gaat. Vaak is er dan al van alles aan de hand. Ook werken wij met Stichting Binding samen in het project Grip op de Knip. Dit is voor iedereen met financiële problemen. Het maakt niet uit hoe hoog het inkomen is, of iemand een eigen bedrijf heeft, een uitkering krijgt of gepensioneerd is. Bij Binding zitten elke week mensen klaar om te helpen. Dat gebeurt anoniem, dus de gegevens worden nergens geregistreerd. Dan zijn er nog de vrijwilligers van plaatselijke organisaties als Schuldhulpmaatje en Humanitas. 

Meer dan 300 huishoudens hebben nog recht op de energietoeslag!

Uit berekeningen blijkt dat ongeveer 800 huishoudens in onze gemeente recht hebben op de energietoeslag van €1300. Eind september hadden 495 huishoudens zich gemeld bij de Regionale Sociale Dienst. Deze organisatie voert de uitbetaling namens de gemeente uit. Minstens 305 huishoudens hebben dus nog recht op deze toeslag. Misschien weten zij niet dat zij recht hebben op dit bedrag. Of worstelen zij met het papierwerk. Het is in ieder geval zonde om dit geld te laten schieten. Zeker omdat het kabinet dit bedrag ook voor volgend jaar heeft toegezegd.

De toeslag van 2022 kunt u tot en met 31 mei 2023 aanvragen

Deze toeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen. Gegevens worden niet gebruikt voor andere bestemmingen. Dus meld u voor de energietoeslag aan bij de RSD. Lukt dit niet? Kom dan langs bij Binding (het loket van Grip op de Knip). Of meld u bij bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje of Humanitas. De hulpverleners zitten klaar om u te helpen.

Jeroen Brouwer,
Wethouder