Laatste stand van zaken

Tijdlijn

31 januari 2023

Op 31 januari heeft de raad beslist op het voorstel van het college over het integrale huisvestingsplan scholen. U kunt de raadsvergadering van 31 januari 2023 over het huisvestingsplan voor de scholen terugkijken. Hier vindt u ook alle bijbehorende documenten. 

Als u de opname start ziet u aan de rechterkant de genummerde onderwerpen.

  • Onder nummer 3 ziet u inspreker Aart Molendijk, directeur van De Wegwijzer. 
  • Onder nummer 17 ziet u het debat en de stemming over het huisvestingsplan.

24 januari 2023

Op 24 januari was er een voorbespreking over het integrale huisvestingsplan met de raad.

februari 2022

In februari 2022 heeft de gemeenteraad het ‘Integraal huisvestingsplan ’vastgesteld. Hierna hebben de schoolbesturen samen met de gemeente plannen uitgewerkt voor twee nieuwe brede scholen. De gemeenteraad stelde een aantal voorwaarden waar deze plannen aan moesten voldoen. Deze plannen zijn op 31 januari goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat houdt in dat de ontwerpfase aanbreekt. In deze fase wordt er ook zorgvuldig geluisterd naar de ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden.