Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u alle antwoorden op de veelgestelde vragen over het integrale huisvestingsplan (IHP).

Het proces

Wanneer kunnen de nieuwe scholen naar verwachting in gebruik worden genomen?

Als er geen enkele tegenslag opduikt in het vergunningen- en bouwtraject, dan kunnen de scholen in het meest gunstige geval in 2025 in gebruik worden genomen.

De omgeving en locaties

Er is altijd gezegd dat het terrein van de voormalig St Jozefschool niet gebruikt gaat worden voor de nieuwbouw van een nieuwe school. Vanwaar deze ommekeer?

Afgelopen jaar vond het onderzoek plaats naar de haalbaarheid rond het huisvestingsplan. De uitkomsten hiervan spreken in het voordeel van de st. Jozeflocatie. De raad stemde hiermee in op 31 januari 2023.

Wat zijn onder andere de uitkomsten van het onderzoek?

  • De leerlingen krijgen les in het bestaande schoolgebouw totdat de nieuwbouw klaar is. Dat zorgt dat ze niet tussentijds hoeven te verhuizen.
  • Er wordt tijd gewonnen, omdat er op het st Jozefterrein niet eerst gesloopt hoeft te worden.
  • Deze ruimte benutten voor onderwijs past binnen het huidige bestemmingsplan.

Bestaat de nieuwbouw aan de Karolingersweg (voormalige st Jozefschool) uit 1 bouwlaag?

Het wordt een gebouw met twee bouwlagen. Mogelijk wordt voor een klein deel van het gebouw in 3 lagen gebouwd. Dat past goed in de omgeving. Zo kan er meer omliggend groen worden toegevoegd.

De kinderen

Kunnen de kinderen op hun vertrouwde locatie les blijven krijgen totdat de nieuwbouw klaar is?

Alleen de kinderen van De Wegwijzer die nu gehuisvest zijn in Noorderwaard verhuizen naar tijdelijke huisvesting. De kinderen van De Werkschuit en De Windroos verhuizen van de huidige plek meteen naar de nieuwbouw. De kinderen van De Wegwijzer uit het Palet en de Karolingersweg verhuizen ook direct naar de nieuwbouw.