Inburgeren - participatieverklaring

Komt u van buiten de Europese Unie voor langere tijd in Nederland wonen?

U bent inburgeringsplichtig en moet inburgeren.

 • Tijdens het inburgeren leert u de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen.
 • U moet binnen één jaar een Participatieverklaringstraject (PVT) volgen en de Participatieverklaring tekenen.

Hoe gaat het participatieverklaringstraject (PVT) in z’n werk?

 • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stuurt de inburgeringsplichtige alle informatie die nodig is.
 • De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert de administratie van het PVT voor de gemeente uit.
 • De NVA organiseert de cursussen en het ondertekenen van de PVT. De NVA is het centrum voor integratie en participatie. De inburgerings-plichtige ontvangt van de NVA de uitnodiging voor het PVT.   

Het PVT bestaat uit:

 • een cursus met een uitleg van de Nederlandse kernwaarden.
 • het ondertekenen van de Participatieverklaring.

De Nederlandse kernwaarden zijn:

 • vrijheid
 • gelijkwaardigheid
 • solidariteit
 • participatie.

Het doel van het PVT is dat nieuwkomers kennis maken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. De hele inburgering duurt drie jaar. Het PVT vindt plaats in het eerste jaar van de inburgeringstermijn.

De participatieverklaring (PVT)

Met het zetten van de zijn handtekening, verklaart de nieuwkomer dat hij:

 • de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert.
 • actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving.
 • er op rekent dat medeburgers hem daarvoor de ruimte geven.

Wat zijn de kosten?

Voor de meeste nieuwkomers is het traject gratis te volgen. Een specifieke groep inburgeringsplichtigen moet het traject zelf betalen. Zij ontvangen daarover bericht.