Inclusie; meedoen en erbij horen

In Wijk bij Duurstede werken we aan een samenleving waar iedereen meetelt. Iedere inwoner verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. Zonder te letten op opleidingsniveau, herkomst, seksuele voorkeur, gender of sekse, geloofsovertuiging of beperking. Onze Lokale Inclusie Agenda is ondergebracht in de Maatschappelijke Agenda.

Discriminatie melden

Ervaart u discriminatie of u ziet u het gebeuren?

Meld dit bij het antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Het melden van discriminatie is altijd vertrouwelijk en gratis.

Zo kunt u discriminatie melden:

Een onafhankelijke klachtbehandelaar helpt u. De behandelaar registreert uw melding en adviseert en ondersteunt u bij eventuele vervolgstappen. Gaat het om iets wat mogelijk strafbaar is? Dan kunt u ook direct een melding maken of aangifte doen bij de politie. Art.1 Midden Nederland kan u hierbij adviseren en helpen.

Regenboogwerkgroep: Jezelf zijn in Wijk

In Wijk bij Duurstede is in 2018 de regenboogwerkgroep opgericht. Voor vragen over LHBTIQ+ kunt u bij hen terecht. U kunt een mail sturen naar regenboogwerkgroep@gmail.com.

Visiedocument Regenboogwerkgroep (pdf, 133 KB)