Kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bijdrage peuteropvang

Peuters gaan 1 of (liever) 2 dagdelen in 40 schoolweken per jaar de peuter-opvang. Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) gaan 4 dagdelen per week een peuteropvang met VVE-aanbod. Het rijk en de gemeente willen graag dat peuters naar de peuteropvang gaan. Zij stellen daarom een kinderopvangtoeslag of  "gemeentelijke bijdrage peuteropvang" beschikbaar.

 • Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
 • Gaat uw kind gaat naar de Peuteropvang?
 • Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud?

Dien dan een aanvraag voor een "gemeentelijke bijdrage peuteropvang" via uw kinderopvanginstelling in bij de gemeente .

Vraag uw kinderopvanginstelling hoe de procedure werkt.

Hoe hoog is de "gemeentelijke bijdrage peuteropvang"?

De gemeente stelt de bijdrage voor peuteropvang per periode vast. Voor het  jaar 2021 is dat € 8 per uur voor maximaal 8 uur per week.

Wat is de looptijd van de "gemeentelijke bijdrage peuteropvang"?

De "gemeentelijke bijdrage peuteropvang" start wanneer uw kind de peuteropvang bezoekt en de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt. 

De "gemeentelijke bijdrage peuteropvang" stopt:

 • als uw kind 4 jaar wordt
 • als u recht heeft op kinderopvangtoeslag
 • bij het einde van het gebruik van de peuteropvang
 • als u verhuist naar een ander in een andere gemeente.

Verandert er iets in uw situatie?

Geef dit dan door aan team Samenleving via info@wijkbijduurstede.nl. Geef hierbij aan wat er verandert en per welke datum.

Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie gaan 4 dagdelen per week naar een peutergroep met VVE-aanbod, 16 uur in totaal. U kunt voor 2 dagdelen kinderopvangtoeslag of een "gemeentelijke bijdrage peuter-opvang" aanvragen. 

Voor het derde en het vierde dagdeel hoeft u geen kosten te betalen. De gemeente betaalt deze kosten voor u.

U komt voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als:

 • u ouder bent van kinderen tussen 0-12 jaar, die gebruik maken van kinderopvang.  
  • dagopvang
  • peuteropvang
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderopvang
 • beide ouders (bij eenoudergezin: de ouder) werken, studeren of een traject naar werk volgen.

U vraagt de kinderopvangtoeslag aan op de website van de belastingdienst (toeslagen):

Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

 • U ontvangt een beschikking met een toewijzing.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

 • U krijgt hiervan direct een melding op uw computerscherm.
 • Maak een printscreen (schermafdruk) van deze melding.
 • Stuur de printscreen mee met uw aanvraag voor de "gemeentelijke bijdrage peuteropvang".

* Deze kinderopvanginstellingen bieden die ook een programma voor voorschoolse educatie aan.

Heeft u vragen over de kinderopvangtoeslag?

 • Bel naar de belastingtelefoon via: 0800-0543.

Heeft u vragen over de "gemeentelijke bijdrage peuter-opvang?