Koninklijke Onderscheiding

Wilt u een inwoner van de gemeente voordragen voor een lintje? 

Hij of zij moet gedurende langere tijd bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties hebben geleverd, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van:

  • zorg voor de (kwetsbare) medemens
  • de sport
  • kerkelijke activiteiten
  • het welzijnswerk
  • culturele activiteiten.

Het kan zijn dat sprake is van meerdere activiteiten in de loop van de jaren. Besturen van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het maken van een optelsom van deze activiteiten en bij het voordragen van inwoners.

Waar vindt u meer informatie over het voordragen?

Informatie hierover vindt u op de website Lintjes. Hier vindt u ook een voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding.

Voordat u uw voorstel uitwerkt is het verstandig om contact op te nemen met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente. Dit kan via: kabinetszaken@wijkbijduurstede.nl. Met haar kunt u uw idee of voorstel en de juiste manier van aanvragen verder bespreken.

Wilt u een inwoner uit de gemeente voordragen?

Hierover informeert de medewerker kabinetszaken u graag verder. Met haar kunt u uw idee of voorstel en de juiste manier van aanvragen verder bespreken.

kabinetszaken@wijkbijduurstede.nl