De griffie

De griffie werkt exclusief voor de raad van Wijk bij Duurstede, de raadsfracties en de raadsleden. En staat hen zo goed mogelijk met ‘raad en daad’ terzijde bij de uitoefening van hun taken.

Johan Paul de Groot - griffier

Contactgegevens

E-mail: jp.degroot@wijkbijduurstede.nl
E-mail griffie: griffie@wijkbijduurstede.nl
Telefoonnummer: 06 8110 2597