Wout Slijper

Gemeenteraadslid voor Lokaal Liberaal

Foto Wouter Slijper

Contactgegevens

E-mail: info@lokaalliberaal.org

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:  

  • begeleider studieprogramma’s bij ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat

Onbetaald:

  • penningmeester blazerskoor EBG - Zeist

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Tijdens mijn politieke ontwikkeling (middelbare school?) had ik al snel in de gaten dat het liberale gedachtengoed het best aansloot op hoe ik naar de samenleving keek. Hans Wiegel was (en is!) mijn grote voorbeeld. Lid van de partij ben ik niet geworden, omdat ik mijn kinderen op geen enkele wijze wilde beïnvloeden tijdens hun opvoeding. Toen ik in 2014 lid van de VVD werd, ben ik als snel benaderd voor een functie in het bestuur van de lokale afdeling hier. Eigenlijk ben ik daarna de gemeenteraad ingerold. In 2018 kwam ik op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen ik eind 2020 werd gepolst om het raadlidmaatschap over te nemen van mijn voorganger, was dat niet mijn ambitie, maar ik had geen enkele reden om ”nee” te zeggen. Ik heb daar nooit spijt van gehad.

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

De portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Wonen en Financiën zijn in de fractie aan mij toebedeeld. Vanzelfsprekend is mijn belangstelling voor die onderwerpen wat groter dan voor andere. Natuurlijk voel ik mij ook betrokken bij de portefeuilles die mijn collega-raadsleden onder zich hebben.

Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk alles op inhoud te benaderen. Ik vind het belangrijker WAT iemand zegt en niet WIE het zegt, of welke politieke partij hij/zij vertegenwoordigt.

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Een puur hypothetische vraag, want vooropgesteld: er is maar één iemand, die mij ’s nachts mag wakker maken! Maar om toch maar antwoord te geven: het slotkoor uit de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach: Ach Herr, laß dein lieb Engelein. Onovertroffen!