Jan-Dirk de Bruijn

Fractievoorzitter voor de PCG

Foto Jan-Dirk de Bruijn

Contactgegevens

E-mail: jdebruijn@pcgwijkbijduurstede.nl
Website: PCG Wijk bij Duurstede

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Directeur/eigenaar J. de Bruijn beheer BV

Onbetaald:

  • Penningmeester Stichting Jan Rijk Jeugd Tour

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Vanuit mijn Christelijke geloofsovertuiging zou ik graag iets voor de maatschappij willen betekenen. Vanuit een schoolbestuursfunctie ben ik in contact gekomen met de PCG en uiteindelijk ook lid geworden. Ik was/ben al lid van de Christen Unie. Aangezien de CU hier niet lokaal actief is, was lidmaatschap van de PCG een mooie toevoeging.

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

Naast duurzaamheid  heeft het dossier de Bosscherwaarden ook zeker mijn aandacht. Duurzaamheid omdat we “rentmeester” van deze aarde zijn en deze dus goed moeten doorgeven. En wat betreft het langlopende dossier de Bosscherwaarden om dit mooi te kunnen/mogen afronden.

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Nou…. voor een lekker “groot” stuk rijstevlaai mag je me zeker wakker maken.