Marc Gnodde

Gemeenteraadslid voor SamenWerkt

Foto van Marc Gnodde

Contactgegevens

E-mail: gnoddemarc@gmail.com
Website: SamenWerkt

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • projectmanager duurzaamheid (zzp)

Onbetaald:

  • participant Live to Be in Almere
  • participant Terra Nova in Zuid Frankrijk

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Sinds 1998 ben ik inwoner van onze prachtige gemeente. De ligging aan de Lek en de variatie in historische bebouwing, natuur, landbouw- en fruitgebied trekt mij zeer aan. Ik vind het als burger belangrijk om mij op sociaal en groen gebied actief op te stellen. Ik ben daarom bij verschillende maatschappelijke organisaties actief geweest en nu als raadslid voor SamenWerkt.

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

Deze raadsperiode wil ik mij bezig houden met de verbinding tussen burgers, de overige politieke partijen en SamenWerkt om zo samen breed gedragen besluiten te kunnen nemen voor de toekomst van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Als bioloog en ondernemer ben ik geïnteresseerd in biodiversiteit, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en economie.

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Ik ben een groot liefhebber van wielrennen en voor een spannende wedstrijdfinale mag ik zelfs 's nachts wakker gemaakt worden.