Rob Willems

Gemeenteraadslid SamenWerkt

Foto Rob Willems

Contactgegevens

E-mail: Rob.Willems@han.nl
website: SamenWerkt

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Eigenaar onderzoek en adviesbureau Bestuurs- en beleidslab (BBL)
  • Docent masterprogramma's Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN)

Onbetaald:

  • Bestuurslid EigenWijkse Energiecoöperatie (EWEC)
  • Voorzitter van de Kopersvereniging van Nijdendaalhof 

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Ik wil graag iets voor de samenleving betekenen en als raadslid mag je namens die samenleving belangrijke besluiten nemen. Dat vind ik een belangrijke en eervolle taak. En omdat vooral groene en sociale onderwerpen mijn belangstelling hebben is GroenLinks voor mij een fijne omgeving om vanuit te werken.

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

Alles wat te maken heeft met eerlijk delen, solidariteit dus. Gedeelde smart is halve smart en gedeeld geluk is dubbel geluk. Als je dat steeds als uitgangspunt neemt bij al je besluiten is het goed samenleven.

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Nadenken over de toekomst van onze gemeente. Ik filosofeer graag samen met anderen over wat nog niet is, maar wel zou kunnen zijn. Of zoals Robert Kennedy ooit zei: ‘sommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom, ik droom van dingen die nooit zijn geweest en wil weten waarom niet’.