Voorzitter gemeenteraad

Iris Meerts - burgemeester

Foto burgermeester Iris Meerts

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving APV
 • Algemene co√∂rdinatie en integraliteit beleid
 • Horeca-, exploitatie- en evenementenvergunningen
 • Regionale samenwerking en externe relaties en betrekkingen
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Wijk bij Duurstede 
 • Voorzitter selectiecommissie fractie 2022 PvdA Dordrecht

Betaald:

 • Lid commissie Deltapremie

Uit hoofde van haar functie als burgemeester (onbetaald):

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerrepressie
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost (politie)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)
 • Lid Taskforce Digitale Veiligheid
 • Beschermvrouwe molen Rijn en Lek