Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap.

Ligt de school te ver weg of ontbreekt er openbaar vervoer?

 • Dan is leerlingenvervoer soms de oplossing.
 • De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis ligt.

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer?

Niet elk kind heeft zomaar recht op leerlingenvervoer. De volgende voorwaarden zijn bijvoorbeeld van invloed:

 • de schoolsoort
 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind
 • advies van een specialist of een advies van de school

Zoek wel eerst uit of uw kind geen recht heeft op een andere vergoeding, zoals bijvoorbeeld een ov-jaarkaart.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

 • Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer ? U ontvangt automatisch een brief van ons met een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar.
 • Wilt u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvragen. Vraag het aanvraagformulier op bij de gemeente via 0343–595 595. Vraag het leerlingenvervoer op tijd aan.
 • Start uw kind in het nieuwe schooljaar? Vraag dan leerlingenvervoer vóór
  1 juni aan.
 • Komt de aanvraag na 1 juni binnen? Uw aanvraag behandelen wij op volgorde van binnenkomst.
 • Vul het formulier duidelijk, compleet en goed in en onderteken deze. Alleen als de aanvraag compleet is, nemen wij deze in behandeling.
 • Is de aanvraag niet compleet? Wij sturen het formulier dan aan u terug.
 • U ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. De gemeente mag de beslistermijn 1 keer met vier weken verlengen.

 • Vergoeding voor het openbaar vervoer (met begeleiding).
 • Vergoeding voor eigen vervoer: u brengt en haalt zelf uw kind met de auto.
 • Aangepast vervoer (vervoer met een taxibus).
 • Aangepast vervoer (taxibus) in combinatie met een vergoeding voor eigen vervoer.

Nee, u kunt kan niet meteen gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

 • Houd rekening met een verwerkingstijd van 8 tot 12 weken.
 • Heeft u nog geen bericht ontvangen? U moet zelf zorgen voor het vervoer van uw kind naar school en weer naar huis.
 • Moet uw kind volgens de leerplichtwet verplicht naar school? U als ouders en verzorgers bent verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind(eren).

Heeft uw kind leerlingenvervoer nodig? De gemeente vraagt u misschien om een eigen bijdrage. Dit hangt af van de schoolsoort en uw inkomen.