Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk:

  • voor leerlingen die door hun beperking niet zelfstandig kunnen reizen en/of
  • als de school verder dan 6 kilometer van uw huis ligt.

Ligt de school te ver weg of ontbreekt er openbaar vervoer?

  • Dan is leerlingenvervoer soms de oplossing.
  • De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis ligt.

Niet elk kind heeft zomaar recht op leerlingenvervoer

De volgende voorwaarden zijn bijvoorbeeld van invloed:

  • de schoolsoort
  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind
  • advies van een specialist of een advies van de school