Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een (speciale) school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op  meer dan 6 kilometer van uw huis? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van een deel van de reiskosten die het schoolbezoek met zich meebrengt. Oftewel: een voorziening leerlingenvervoer.

Er zijn verschillende voorzieningen leerlingenvervoer. Als u een aanvraag doet, onderzoeken wij welke voorziening passend is. Wij gaan daarbij uit van goedkoopste voorziening. Om de aanvraag te beoordelen kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek.

Vervoer per fiets of vergelijkbaar vervoermiddel

Kan uw kind naar school fietsen? Mogelijk heeft u dan recht op een fietsvergoeding. Is begeleiding noodzakelijk? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U krijgt ook voor de begeleider een fietsvergoeding.

Openbaar vervoer

Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school, maar is het wel mogelijk om met het openbaar vervoer naar school te gaan? Mogelijk heeft u dan recht op een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. Is begeleiding noodzakelijk? Dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U krijgt ook voor de begeleider een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer.

Eigen vervoer

Bent u in de gelegenheid met eigen vervoer uw kind naar school te brengen? Mogelijk heeft u dan recht op een kilometervergoeding.

Aangepast vervoer

In uitzonderlijke gevallen is vervoer per fiets, openbaar vervoer of eigen auto niet mogelijk. Vervoer per besloten taxi kan dan een optie zijn. Wij noemen dit aangepast vervoer. Het vervoer wordt georganiseerd door de gemeente.

Uitzonderingen: de afstandsgrens van 6 kilometer is niet van toepassing als uw kind door zijn/haar handicap is aangewezen op het aangepaste vervoer Dit geldt ook als uw kind naar het regulier voortgezet onderwijs gaat.

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer ?

U ontvangt medio mei een brief van ons met een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar.

Wilt u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvragen?

Vul het aanvraagformulier (pdf, 345 KB) (pdf, 360 KB) in en stuur het naar:
Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team samenleving
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Heeft u geen printer?

Vraag het aanvraagformulier dan op bij de gemeente via telefoonnummer 0343 595 595.

Start uw kind in het nieuwe schooljaar? Dien de aanvraag bij voorkeur vóór 1 juni in.

Hoe snel krijgt u een besluit op uw aanvraag?

U ontvangt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. De gemeente mag de beslistermijn één keer met vier weken verlengen. Als uw aanvraag niet compleet is sturen wij het formulier aan u terug. Het duurt dan langer voordat u een besluit op uw aanvraag ontvangt.

Komt u in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer en bezoekt uw kind een (speciale) school voor basisonderwijs?

Dan kan het zijn dat u een drempelbedrag moet betalen. Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen. 

De bedragen voor het schooljaar 2024-2025

Is uw verzamelinkomen in 2022 hoger dan € 29.700,00 dan is de eigen bijdrage €612,50.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Is de afstand van huis naar school voor primair onderwijs meer dan 20 kilometer? Dan kan de gemeente een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier.