Diny van Dam

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Diny van Dam zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger voor verschillende organisaties. Van 1990 tot 2018 heeft zij een actieve rol gespeeld bij de Watersportvereniging Rijn en Lek. Gedurende vier jaar was zij bestuurslid, waarbij ze zich heeft ingezet voor de overgang van een systeem met betaalde medewerkers naar een model dat draait op vrijwilligers voor het beheer van het clubhuis. Van 2015 tot 2018 heeft mevrouw Van Dam samen met haar partner het clubhuis beheerd. Ze was hierbij medeverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle clubhuisactiviteiten. Bovendien was zij de drijvende kracht achter meerdere jaarlijkse evenementen. 

In 2003 was mevrouw Van Dam medeoprichter van dameszangvereniging "De Lekkerbekken". Vanaf het begin nam zij het voortouw in het regelen van optredens voor het koor. Ze beheert niet alleen de afspraken, maar regelt ook de logistieke organisatie en catering voor de koorleden.

Vanaf 2016 vervult mevrouw Van Dam een sleutelpositie voor de Wijkse Algemene Bond voor Ouderen. Zij neemt het voortouw, regelt en aarzelt niet om bij problemen van een oudere meteen te helpen. Daarnaast onderhoudt ze nauw contact met lokale ondernemers om financiƫle en materiƫle steun te krijgen.

Verder is mevrouw Van Dam al een paar jaar actief bij het kerkelijk centrum Open Hof en de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Toen de vorige beheerder van Open Hof stopte, sprong mevrouw Van Dam in om het gat op te vullen. Op energieke wijze heeft zij het beheer opnieuw georganiseerd en samen met andere vrijwilligers vormgegeven. Op een persoonlijke en warme wijze begeleidt zij wekelijkse activiteiten in het centrum.