Ferdinand Vaandrager

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ferdinand Vaandrager heeft zich meer dan 40 jaar, zowel tijdens zijn werkzame leven als financieel econoom als daarna, vrijwillig ingezet voor verschillende  kunst-, cultuur- en natuurbeheerinstellingen. Vanaf 1981 was hij betrokken als vrijwilliger, bestuurder en uiteindelijk directeur van de landgoederen Rhodesteyn en De Lange Akkers in Langbroek. De afgelopen 25 jaar is een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt in de denkwijze voor landgoedbeheer en met name landbouwbeleid. De heer Vaandrager was vooruitstrevend in het transformeren van landbouwgronden tot natuur.

Hij was hierin voorloper op de actuele discussie over verminderen van het stikstofprobleem gerelateerd aan de veehouderij. In 2020 heeft hij het bestuur van de landgoederen overgedragen aan de volgende generatie.

Sinds 1992 is hij actief als bestuurslid en vanaf 2013 is hij voorzitter van De Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes. Als voorzitter speelt hij een belangrijke rol in het leiden van de stichting en het op gang brengen van diverse activiteiten, zoals studiedagen, symposia en museale exposities, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1992 is hij betrokken als penningmeester en secretaris bij de Stichting 'Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp'. Het doel van deze stichting is het bevorderen van kennis over pre-industriële gebruiksvoorwerpen. Met name binnen het Nederlandse cultuurgebied. Daarnaast was hij van 1997 tot 2019 directeur en uiteindelijk voorzitter bij Esse non Videri Investments. Deze organisatie is de (familie) participatiemaatschappij van de familie Van Beuningen waarmee vanaf 1997 ondernemend geïnvesteerd is in Nederlandse bedrijven en organisaties.

Tot slot was hij van 1999 tot 2010 bestuurslid bij Het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG). Het UPG is één van de provinciale verenigingen van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) die zich inzet voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van grondbezit. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan het verbeteren van natuurbeheer, het behoud van natuurwaarden en de ontwikkeling van nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden.