Gemma van Rooijen-van Rooijen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gemma van Rooijen-van Rooijen zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Wijk bij Duurstede. Vanaf 2001 is zij lid van de bezoekgroep van Parochie Paus Johannes XXIII - geloofsgemeenschap Johannes de Doper. In deze groep stimuleert zij anderen en coördineert zij uiteenlopende taken. Zij bezoekt mensen die extra aandacht verdienen en zorgt voor wat nodig is voor de nationale ziekenzondag. Ook vervult zij administratieve taken.

Twee keer per maand helpt mevrouw Van Rooijen in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis bij de RK-kerkviering waar ze ouderen ophaalt van hun kamer en na afloop weer terugbrengt. Eerder deed ze dit ook in het Zonnehuis in Doorn, maar daar zijn nu geen vieringen meer. Daarnaast rijdt mevrouw Van Rooijen al 10 jaar elke zondag de kerkauto. Zij zorgt ervoor dat mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, toch de vieringen kunnen bijwonen door hen op te halen en na afloop weer veilig naar huis te brengen. Al jaren verzorgt ze de koffie na de vieringen, de uitvaarten en vergaderingen op de pastorie. Ongeveer 7 jaar is zij lector in de wekelijkse vieringen. Sinds 2021 is zij lid van de Locatieraad en sinds 2022 van de pastoraatsgroep. Zij is de verbindende factor tussen de gelovigen en het pastorale team.

Mevrouw Van Rooijen al zo’n 15 jaar betrokken bij de Prinsenhuismaaltijd. Ze helpt op de laatste zondag van de maand met de bereiding hiervan. Tijdens de coronapandemie belde mevrouw Van Rooijen iedere maand alle deelnemers van de maaltijd op om te informeren hoe het met hen ging. Het is dus geen wonder dat er veel waardering is voor de inzet van mevrouw Van Rooijen-van Rooijen en hoe zij zich belangeloos inzet voor de medemens.