Kees Vernooij

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Kees Vernooij is 79 jaar, maar ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd werkt hij nog steeds als onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hij is de autoriteit op het gebied van leesonderwijs en heeft zich in de afgelopen decennia op een bijzondere wijze ingezet voor het verbeteren van het Nederlandse en Vlaamse (lees)onderwijs. Vanuit zijn eerdere functies als taalleesexpert bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies, als lector bij Hogeschool Edith Stein te Hengelo en als professional leader van de leesexpertgroep bij Expertis Onderwijsadviseurs heeft hij vele honderden lezingen gegeven voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders over effectief taalleesonderwijs. Hij deelde zijn inzichten niet alleen via zijn optredens in het land, maar ook door het schrijven van boeken en vele artikelen.

In de jaren negentig heeft de heer Vernooij een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding en oprichting van het landelijk Expertisecentrum Nederlands. Hij was actief lid en secretaris van de ‘Commissie Aarnoutse’ die van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de opdracht kreeg om een rapport te schrijven over de problemen in het taal- en leesonderwijs van de basisschool. Dit rapport met als titel ‘Probleemidentificatie en Aanzet voor een Actieplan Taal’ (1995) vormde voor de Minister direct aanleiding om een Expertisecentrum Nederlands op te richten.

Ook selecteert de heer Vernooij al jaren iedere week belangrijke informatie over het onderwijs in Nederland, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de vorm van artikelen, rapporten, opiniestukken, boeken, dissertaties en dergelijke. Deze informatie deelt hij met een groot aantal professionals in het vakgebied via zijn digitale nieuwsbrief (emailservice). Op deze manier houdt hij onderwijsdeskundigen geïnformeerd en gemotiveerd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.

Een bijzondere eigenschap van de heer Vernooij is het herkennen van jong talent. Veel studenten, leraren, taalleescoördinatoren en intern begeleiders heeft hij gestimuleerd om verder te studeren en/of (promotie)onderzoek te verrichten. Er is grote waardering voor de manier waarop hij zich blijft inzetten voor hoogwaardig taal- en leesonderwijs, zelfs tot op de dag van vandaag. In 2006 ontving hij de BVOA-award voor beste onderwijsadviseur van Nederland.