Willem Lenssinck

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Willem Lenssinck heeft de beeldhouwkunst op de kaart gezet. Gaandeweg is hij een pionier geworden in het ontwikkelen van de 3D techniek in de beeldhouwkunst. Zijn beelden prijken over de hele wereld in musea en privécollecties.

Naast kunstenaar is de heer Lenssinck ook een gedreven pleitbezorger van de Nederlandse beeldhouwkunst. In 2020 richtte hij samen met zijn echtgenote de Stichting doK op. Deze stichting fungeert als  informatiecentrum voor de Nederlandse beeldhouwkunst en streeft ernaar de beeldhouwkunst voor een breed publiek toegankelijk te maken. De oprichting van de stichting was “noodzakelijk”, omdat de heer Lenssinck van mening is dat er in Nederland te weinig aandacht wordt besteed aan beeldhouwkunst. De Stichting doK is voor de beeldhouwkunst uniek in Nederland.

Zijn toewijding en werk zijn niet onopgemerkt gebleven. In 1991 ontving de heer Lenssinck de Pieter D’Hont Prijs, een belangrijke onderscheiding voor beeldende kunst in Nederland.  In 1993 ontving hij “Zien en Weergeven Hans Dokkum” prijs van het Utrechtse Genootschap Kunstliefde. De heer Lenssinck is een gewaardeerd kunstenaar en een inspirerend voorbeeld voor anderen. Zijn werk wordt zeer gewaardeerd.