Meldpunt vermoeden zorgfraude Wmo en Jeugd

Iedereen kan een beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.

Het is belangrijk dat het zorggeld terechtkomt bij de mensen die dit écht nodig hebben. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door goed met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het meldpunt onderzoekt meldingen over mogelijke zorgfraude. Als er sprake is van zorgfraude, dan nemen wij gepaste maatregelen.

Denkt u dat er iets niet helemaal in de haak is?

De animatie over zorgfraude laat zien wat u kunt doen.

Heeft u een vermoeden van zorgfraude?

Meld dit dan online bij het Meldpunt zorgfraude.  

Vul het formulier zo compleet mogelijk in en beschrijf waarom de situatie volgens u niet klopt. U ontvangt van ons een bevestiging als wij uw formulier hebben ontvangen.

Het is mogelijk om het formulier in te vullen zonder dat u uw gegevens noemt

Zorg er dan wel voor dat u geen informatie neerzet als ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, enzovoort.

Doe uw melding zorgfraude online

Vanwege de privacy ontvangt u geen uitslag van het onderzoek van ons.

U herkent zorgfraude bijvoorbeeld aan:

 • zorg laten betalen zonder dat er zorg geleverd is.
 • zorg leveren door ondeskundig personeel.
 • geld voor meer of andere zorg laten betalen dan geleverd is.
 • meer zorg aanvragen dan nodig is.
 • geld voor zorg vragen die al op een andere manier wordt betaald.
 • zorg blijven leveren (en declareren) terwijl dat niet meer nodig is.
 • minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • een administratie die niet op orde is.
 • het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • aanleveren van vervalste of verzonnen informatie, onjuiste voorstelling van zaken of DigiD-misbruik.
 • de persoon die zorg nodig heeft, maakt misbruik van voorzieningen.

Openbare onderzoeksrapporten 

Op de website Toezicht Wmo kunt u afgeronde en openbare onderzoeksrapporten vinden over zorgaanbieders. Om rapporten te vinden moet u bij de zoekmachine de gemeente Wijk bij Duurstede selecteren.