Leningregeling asbestdaken van de provincie Utrecht en SVn

Wilt u uw asbestdak laten vervangen of laten slopen?

Dan kunt u misschien een lening krijgen vanuit de Leningregeling asbestdaken van de provincie Utrecht en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Wilt u uw asbestdak laten vervangen of laten slopen? Dan kunt u misschien een lening krijgen vanuit de Leningregeling asbestdaken van de provincie Utrecht en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

In welke periode kunt u de lening aanvragen?

De leningregeling is tot eind 2028 beschikbaar, tenzij het budget eerder op is.

Wanneer kunt u de lening aanvragen?

U kunt de lening aanvragen wanneer u het asbestdak van uw particuliere gebouw laat vervangen of slopen. Als het asbestdak groter is dan 35 vierkante meter moet u namelijk een gecertificeerd bedrijf inhuren om de inventarisatie te doen en het asbest te laten verwijderen. U krijgt geen lening als de werkzaamheden al zijn begonnen of klaar zijn.

Waarvoor kunt u de lening gebruiken?

U kunt de lening gebruiken voor de kosten van de dakvervanging en gevelbekleding én voor eventuele zonnepanelen of dakisolatie op het vervangende dak. Ook voor de sloop van het hele gebouw kunt u een lening aanvragen. Alle bijkomende kosten mogen in de lening worden ondergebracht. Het is belangrijk dat u van alle kosten een offerte kunt laten zien.

Welke soorten leningen zijn er?

Er zijn vier verschillende soorten leningen beschikbaar voor het vervangen van uw asbestdak. Welke u aanvraagt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt één lening tegelijk aanvragen.

Asbestdaklening consumptief

 • persoonlijke lening met 1,9% rente;
 • geen afsluitkosten;
 • leenbedrag minimaal €2.500,- en maximaal €25.000,- voor alle maatregelen;
 • looptijd tot en met €10.000,- is 10 jaar; Looptijd vanaf €10.001,- is 15 jaar;
 • maximale leeftijd bij aanvragen is 75 jaar.

Asbestdaklening hypothecair

 • hypothecaire lening met 1,7% rente;
 • afsluitkosten €850,- (peildatum 1 juni 2023);
 • leenbedrag minimaal €25.000,- en maximaal €75.000,- voor alle maatregelen;
 • looptijd tot en met €25.000,- is 10 jaar; Looptijd vanaf €25.001,- is 20 jaar;
 • voor het afsluiten is een hypothecaire akte nodig. Hiervoor moet u naar de notaris.

Asbestdak Verzilverlening

 • hypothecaire lening met 1,7% rente;
 • voor personen die 10 jaar of minder van de wettelijke AOW-leeftijd verwijderd zijn en overwaarde op hun huis hebben;
 • afsluitkosten €500,- (peildatum 1 juni 2023);
 • leenbedrag minimaal €2.500,- en maximaal € 100.000,- voor alle maatregelen;
 • lening en opgebouwde rente worden afgelost bij verkoop van woning of overlijden van de langstlevende leningnemer.
 • voor het afsluiten is een hypothecaire akte nodig. Hiervoor moet u naar de notaris.

Asbestdak Maatwerklening

Denkt u dat u, op basis van uw huidige financiële situatie, niet in aanmerking komt voor bovenstaande drie regelingen? Dan is er in uitzonderingsgevallen een maatwerklening beschikbaar. Meer informatie over de voorwaarden kunt u opvragen via het algemene telefoonnummer van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Wilt u advies welk type lening het meest geschikt is voor uw situatie?

Neem dan contact op met een financieel adviseur.

Let op: doorloop alle stappen om de lening aan te vragen. Na stap 1 (de aanvraag bij de gemeente) bent u nog niet klaar. Na de goedkeuring van de gemeente (stap 7) kunt u binnen 8 weken de lening aanvragen bij de SVn (stap 8).

 1. Vraag de lening aan via het aanvraagformulier leningregeling asbestdaken van de gemeente Wijk bij Duurstede
 2. U heeft hiervoor de volgende gegevens nodig:
  1. de te nemen maatregelen en aanvullende werkzaamheden. De kosten hiervan en de periode van uitvoering;
  2. financieringskosten, zoals afsluitkosten voor onderhavige lening, notariskosten en eventuele kosten financieel advies en taxatiekosten;
  3. eventueel (te) ontvangen subsidies.
 3. Voeg de gevraagde bijlagen toe:
  1. rapport asbestinventarisatie;
  2. offerte(s) met de kosten en planning van de maatregelen en eventueel aanvullende werkzaamheden.
 4. De gemeente bevestigt de ontvangst.
 5. De gemeente controleert of u voldoet aan de voorwaarden, of uw aanvraag volledig is ingevuld en is voorzien van de gevraagde bijlagen.
 6. Is uw aanvraag compleet? Binnen 8 weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.
 7. Voldoet uw aanvraag, dan ontvangt u een toewijzingsbrief. Voldoet uw aanvraag niet, dan krijgt u een afwijzingsbrief.
 8. Met de toewijzingsbrief kunt u binnen 8 weken een lening aanvragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Ga naar de website van SVn en vul uw woonplaats in. Selecteer de leningregeling asbestdaken en voltooi de aanvraag.
 9. De SVn doet een financiële toets en toetst ook uw financiële draagkracht (alleen bij de Maatwerklening). Als blijkt dat u ook financieel in aanmerking komt voor een lening, dan ontvangt u een offerte van SVn. Ondertekent u de offerte, dan maakt SVn de stukken klaar. In het geval van een hypothecaire lening, Verzilverlening of Maatwerklening maakt u een afspraak bij de notaris voor het ondertekenen van de hypotheekakte.
 10. Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. Aan de hand van declaraties wordt er uitbetaald aan de aannemer of installateur.

Algemeen

 • De lening is uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren van maatregelen aan particuliere woningen en/of bijgebouwen in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • De minimale omvang van het te saneren dak is groter dan 35 vierkante meter.
 • De lening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, verminderd met de ontvangen (of nog te ontvangen) tegemoetkomingen (subsidies) van derden.
 • De te realiseren maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, met uitzondering van vooronderzoek zoals een asbestinventarisatie.

Maatregelen

De lening is uitsluitend bedoeld voor maatregelen en verduurzamingsmaatregelen die direct verband houden met het slopen/verwijderen of vervanging van asbesthoudend dak.

Tot de maatregelen worden gerekend:

 • inventarisatie van een asbestdak door een gecertificeerd bedrijf;
 • onderzoek in het kader van de natuurtoets;
 • de sanering van een asbestdak, inclusief de daarbij behorende eindcontrole;
 • de sloop van een gebouw met een asbestdak;
 • het aanbrengen van een nieuw dak inclusief isolatie;
 • het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de draagconstructie van het dak in verband met bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen;
 • de aanschaf en het plaatsen van zonnepanelen inclusief de bijbehorende technische voorzieningen;
 • de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bij een asbestdak als gevolg van erosie van het asbestdak binnen 2 meter van het gebouw.
 • de werkzaamheden voor het verkrijgen en aangaan van de lening, zoals afsluitkosten, financieel advies, taxatie- en notariswerkzaamheden.

Asbestdaklening consumptief

 • De Asbestdaklening consumptief is een persoonlijke lening die kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren.
 • De aanvrager (of één van beide aanvragers) is jonger dan 76 jaar op het moment van de aanvraag.
 • Het te lenen bedrag is minimaal €2.500,- en maximaal €25.000.
 • De looptijd is maximaal 10 jaar bij een lening van maximaal € 10.000 en maximaal 15 jaar bij een lening vanaf € 10.001.
 • De asbestdaklening consumptief is annuïtair.
 • Geen afsluitkosten.
 • De netto lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • De aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Asbestdaklening hypothecair

 • De Asbestdaklening hypothecair bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal €75.000.
 • De looptijd is maximaal 10 jaar bij een lening van maximaal €25.000,- en maximaal 20 jaar bij een lening vanaf €25.001.
 • De Asbestdaklening hypothecair is annuïtair.
 • Er geldt geen maximale leeftijd bij aanvragen.
 • Er wordt een hypothecaire akte opgemaakt, hiervoor moet u naar de notaris.
 • De afsluitkosten bedragen €850,- (peildatum 1 juni 2023). Deze worden ingehouden op het leenbedrag.
 • De netto lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • De aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Verzilverlening

 • De Verzilverlening kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren, die het vermogen willen verzilveren dat vastzit in de woning.
 • De minimale leeftijd van de aanvrager is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd. Er is geen maximum leeftijd. Zijn er twee particuliere eigenaren, dan geldt de leeftijdseis voor beiden.
 • De aanvrager waarvoor de Verzilverlening wordt verstrekt, bewoont de woning zelf of gaat deze bewonen.
 • de lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000.
 • Het rentepercentage voor de Verzilverlening wordt vastgesteld en gepubliceerd door SVn.
 • De schuld bij de Verzilverlening is oplopend.
 • Er wordt een hypothecaire akte opgemaakt; hiervoor moet u naar de notaris.
 • De looptijd van de Verzilverlening stopt op moment van verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende eigenaar. De looptijd is maximaal 75 jaar,
 • De afsluitkosten bedragen €500,- (peildatum 1 juni 2023). Deze worden ingehouden op het leenbedrag.
 • De netto lening wordt verstrekt via een bouwdepot.
 • De aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Maatwerklening

 • De Maatwerklening kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren, die onvoldoende inkomen hebben om in aanmerking te komen voor een reguliere financiering. Bij twee particuliere eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.
 • De afsluitkosten bedragen €950,- (peildatum 1 juni 2023). Deze worden ingehouden op het leenbedrag.
 • Het college stelt de hoogte van de Maatwerklening vast, met een minimum van €2.500,- en een maximum van €75.000,- (inclusief btw).
 • De looptijd van de Maatwerklening is maximaal 30 jaar.
 • De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt.
 • Er wordt een hypothecaire akte opgemaakt; hiervoor moet u naar de notaris.
 • De aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Waarom een asbestdak vervangen?

Het is niet verplicht om uw asbestdak te verwijderen, maar wel verstandig. De vezels in asbest zijn namelijk kankerverwekkend en gevaarlijk als ze worden ingeademd. Hoe ouder een dak, hoe meer asbest er in de omgeving vrijkomt. Steeds meer eigenaren verwijderen dan ook hun asbestdak en dragen daarmee bij aan een schonere leefomgeving en milieu.

Neem dan contact via het contactformulier van de gemeente of bel met 0343-595 595.

Heeft u vragen over asbestverwijdering?

Mail uw vragen naar: informatieteamasbestdaken@odru.nl,

Bel met 088-022 50 00

Of kijk op de website asbestdaken op nul.