Milieuklachten

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is uw gemeentelijk aanspreekpunt voor handhaving op milieugebied voor bedrijven. Ze behandelen bijvoorbeeld klachten die gaan over:

 • de milieuaspecten van een bedrijf (inclusief evenementen)
 • de bodem
 • de lucht
 • het geluid
Lees meer op de website van de ODRU

Uw klacht meldt u bij de Omgevingsdienst regio Utrecht

 • Voor een snelle aanpak adviseren wij u dringende klachten telefonisch te melden.
 • Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur. Tijdens deze tijden is een ambtenaar van het team Integraal Toezicht & Handhaving te bereiken via 088-02 25 000.

Wilt u een klacht doorgeven tussen 17:00 en 8:30 uur , in het weekend of een feestdag?

Neem dan contact op met de Milieuklachtentelefoon van de Provincie Utrecht - 0800-02 25 510. Dit nummer is 24 uur, zeven dagen per week bereikbaar.

Tot slot kunt u de politie bellen via 0900-8844.

Calamiteitenlijn van de gemeente Wijk bij Duurstede:
06-53 21 91 28

De calamiteitenlijn kunt u bellen:

 • maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 uur  en 8:30 uur.
 • in het weekend.
 • en op feestdagen. 

Heeft u overlast van verkeershinder op de openbare weg, afvalcontainers en hondenpoep e.d.?

Ziet u vervuiling van het oppervlaktewater?

 • meldt dit bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  via 030-634 57 00.

Burengerucht, afvaldumpingen e.d.