Milieuklachten

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is uw gemeentelijk aanspreekpunt voor handhaving op milieugebied voor bedrijven. Ze behandelen bijvoorbeeld klachten die gaan over:

  • de milieuaspecten van een bedrijf (inclusief evenementen)
  • de bodem
  • de lucht
  • het geluid
Lees meer op de website van de ODRU