Natuurbrandgevaar

Veelgestelde vragen over vuur in de natuur

foto van een bosbrand

Geniet van de natuur, maar vermijd vuur

Vanwege de droogte in de natuur zijn de brandweer en natuurbeheerders extra alert. Door de aanhoudende droogte is het risico op een natuurbrand groot. Bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Let daarom extra goed op als u buiten in de natuur bent.

Wat kunt u zelf doen om natuurbrand te voorkomen?

Bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Let daarom extra goed op als u buiten in de natuur bent. Een weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas kan namelijk gemakkelijk een grote natuurbrand veroorzaken. Open vuur, zoals kampvuurtjes en barbecues in natuurgebieden, zijn in tijden van grote droogte verboden. Mocht u toch verdachte zaken zien, meld dit dan direct via
112.

Wat moet ik doen als er toch een natuurbrand ontstaat?

Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Het liefst in de richting van een weg of huizen. Bel 112 en vertel waar de brand is. Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

Wat doet de brandweer om natuurbrand te voorkomen?

Het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, voert verkenningsvluchten uit op zoek naar een beginnende natuurbrand. Mocht er brand uitbreken, dan zet onze brandweer extra materieel en personeel ter plaatse in om de brand zo snel en effectief mogelijk te bestrijden.

Mag er in bos of natuurgebied worden gerookt?

Roken is niet verboden, maar wordt sterk afgeraden. Gooi sigarettenpeuken, al dan niet brandend, nooit weg. In sommige gebieden kan bij droogte een rookverbod gelden. Controleer daarom altijd de plaatselijke regelgeving.

Is barbecueën in een natuurgebied of op een recreatieterrein toegestaan?

Barbecueën op vaste brandstoffen zoals hout of briketten is niet toegestaan. Sommige terreinbeheerders staan barbecueën op gas wel toe. Gebruik altijd goedgekeurde flessen, slangen en koppelingen. Houd altijd een blusmiddel bij de hand.

Mag ik een vuurkorf stoken in een natuurgebied of op een recreatieterrein?

Het stoken van een vuurkorf wordt in droge periodes sterk afgeraden. Maar de terreinbeheerder bepaalt wat wel of niet is toegestaan. Het is daarom van belang na te vragen welke regels er ter plaatse gelden.

Mag ik een kamp- of vreugdevuur stoken in een natuurgebied of op een recreatieterrein?

Elk vuur in de open lucht is sinds 2003 verboden en is alleen toegestaan als daarvoor een vergunning is verleend door de gemeente

In de meeste gemeenten wordt een verleende vergunning geschorst als men extra alert is op natuurbranden en is stoken niet toegestaan. Voor het stoken van vuur in een buitenkachel, tuinhaard, vuurkorf, vuurpot, barbecue of gelpot is toestemming van de terreinbeheerder nodig. Het is daarom van belang na te vragen welke regels er ter plaatse gelden.

Mag ik een vuurkorf stoken in eigen tuin? En mag ik in mijn eigen tuin barbecueën?

  • Een vuurkorf in eigen tuin stoken mag, maar wordt afgeraden als uw tuin zich in de nabijheid van een natuurgebied bevindt. Door de wind kunnen vonken zich makkelijk verspreiden en een natuurbrand veroorzaken.
  • Barbecueën in de eigen tuin is toegestaan. Wel is het verstandig om altijd een blusmiddel bij de hand te houden. Bijvoorbeeld een emmer zand.

Mag ik een wensballon oplaten?

Het oplaten van wensballonen wordt sterk afgeraden omdat zij een brand of natuurbrand kunnen veroorzaken. De ballonen zijn fragiel en kunnen snel scheuren. Daarnaast kan de ballon door de wind op een ongewenste plek terecht komen. In sommige gemeenten is het daarom verboden een wensballon op te laten. Controleer daarom de plaatselijke regelgeving. 

Waar kan ik mijn auto of motor het beste parkeren?

Zorg dat het voertuig niet in het hoge gras staat. De hete uitlaat kan makkelijk brand veroorzaken. Parkeer uw voertuig ook nooit voor een toegang tot de natuurgebied. De brandweer benut deze in geval van brand.

Kijk ook op de website Natuurbrandrisico en op de website van de Brandweer