Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen

De bodem is belangrijk, we leven en wonen er op, we drinken er uit en we eten ervan.

Het Besluit bodemkwaliteit regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Bedrijven moeten het melden wanneer ze grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen op of in de bodem willen aanbrengen of opslaan (bijvoorbeeld bij de bouw van een weg). Ze melden dit centraal via het Meldpunt bodemkwaliteit.

In de folder "Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen" (pdf, 2 MB) leest u wat en hoe u het moet melden. Ook worden de regels die gelden bij het vervoer van grond en baggerspecie verder uitgelegd.

Meldpunt Bodemkwaliteit

Welke bouwstoffen moet u melden?

Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld:

 • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
 • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie
 • grind
 • ophoogzand
 • grond

Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: 

 • Brekerzand
 • Zeefzand
 • slakken
 • of menggranulaat

Deze stoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd. U moet het gebruik van grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen vooraf centraal te melden.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zit op veel plekken in de bodem, ook in Wijk bij Duurstede. De concentraties zijn over het algemeen laag, met uitzondering van zogenaamde PFAS-bronlocaties. Dat zijn plekken waar met PFAS houdende stoffen is gewerkt, bijvoorbeeld in sommige fabrieken en op brandweer-oefenlocaties.

Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van PFAS in het milieu zijn de afgelopen jaren metingen uitgevoerd. Dat is ook gebeurd in de provincie Utrecht. Hierdoor is een goed beeld verkregen van de verspreiding van PFAS in de bodem.

Tot nu toe moest elke partij grond die in Wijk bij Duurstede toegepast werd, op PFAS onderzocht worden. Dat hoeft nu niet meer. De gemeente heeft namelijk op 11 mei jl. een zogeheten bodemkwaliteitskaart voor PFAS vastgesteld. Deze is te gebruiken om aan te tonen hoeveel PFAS er in de toe te passen grond zit. Daarmee is het in de meeste gevallen niet meer nodig om de grond op PFAS te onderzoeken.

Rapport Bodemkwaliteitskaart PFAS (pdf, 780 KB) Ontgravingskaart bovengrond (0-0,5m-mv) (pdf, 245 KB) Ontgravingskaart bovengrond (0,5-2m-mv) (pdf, 285 KB)

Op 8 mei 2012 is de Nota bodembeheer (pdf, 2 MB) en de bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De Nota is een samenwerkingsproject tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zeist. De Nota en de kaart maken het toepassen van grond in deze regio mogelijk. Hergebruik van grond binnen de regio is toegestaan zonder voorafgaand onderzoek op voorwaarde dat:

 • de locatie waar grond vrijkomt niet verdacht is. Een voormalige of huidige boomgaard is verdacht, zie kaart 'boomgaarden'
 • de kwaliteit van de grond die vrijkomt (zie ontgravingskaart) voldoet aan de toepassingseis (zie toepassingskaart).
 • de toepassing altijd wordt gemeld bij het landelijke meldpunt Bodemkwaliteit.

Via de bodemkwaliteitskaart regio Zuidoost Utrecht zijn de kaarten te bekijken.

Handleiding gebruik Geoloket (pdf, 2 MB)