Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen

De bodem is belangrijk, we leven en wonen er op, we drinken er uit en we eten ervan.

Het Besluit bodemkwaliteit regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Bedrijven moeten het melden wanneer ze grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen op of in de bodem willen aanbrengen of opslaan (bijvoorbeeld bij de bouw van een weg). Ze melden dit centraal via het Meldpunt bodemkwaliteit.

In de folder "Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen" (pdf, 2.07 MB) leest u wat en hoe u het moet melden. Ook worden de regels die gelden bij het vervoer van grond en baggerspecie verder uitgelegd.

Meldpunt Bodemkwaliteit