Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen

De bodem is belangrijk, we leven en wonen er op, we drinken er uit en we eten ervan.

Het Besluit bodemkwaliteit regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Bedrijven moeten het melden wanneer ze grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen op of in de bodem willen aanbrengen of opslaan (bijvoorbeeld bij de bouw van een weg). Ze melden dit centraal via het Meldpunt bodemkwaliteit.

In de folder "Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen" (pdf, 2 MB) leest u wat en hoe u het moet melden. Ook worden de regels die gelden bij het vervoer van grond en baggerspecie verder uitgelegd.

Meldpunt Bodemkwaliteit

Welke bouwstoffen moet u melden?

Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld:

 • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
 • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie
 • grind
 • ophoogzand
 • grond

Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: 

 • Brekerzand
 • Zeefzand
 • slakken
 • of menggranulaat

Deze stoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd. U moet het gebruik van grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen vooraf centraal te melden.

Op 15 november 2022 is de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De Nota is een samenwerkingsproject tussen de 15 gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 

De Nota Bodembeheer is een praktische werkwijze voor gemeentelijke organisatieonderdelen, adviesbureaus, aannemers en andere bodemintermediairs. De Nota en de kaart maken het toepassen van grond in deze regio makkelijker. Hergebruik van grond binnen de regio is toegestaan zonder voorafgaand onderzoek op voorwaarde dat:

 • de locatie waar grond vrijkomt niet verdacht is; een voormalige of huidige boomgaard is verdacht, zie kaart 'boomgaarden';
 • de kwaliteit van de grond die vrijkomt (zie ontgravingskaart) voldoet aan de toepassingseis (zie toepassingskaart en functiekaart);
 • de toepassing altijd wordt gemeld bij het landelijke meldpunt Bodemkwaliteit.
Nota Bodembeheer samenvatting (pdf, 322 KB) Nota Bodembeheer 2022 (pdf, 6 MB) Bodemkwaliteitskaart en regels Website ODRU over bodemkwaliteit