Ontheffing route gevaarlijke stoffen

De gemeenteraad heeft een route voor vervoer van gevaarlijke stoffen (denk bijvoorbeeld aan ammoniak, propaan)  vastgesteld. Deze route is er om het vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Wilt u buiten deze route deze gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen?

Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU.

U betaalt kosten voor het behandelen van uw aanvraag.

Kaart van de route vervoer gevaarlijke stoffen

U vindt de aangewezen route op kaart op de website van de ODRU. Op de weg staat deze route aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl. (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14).

Vraag uw ontheffing aan