Ontheffing verbod vuur stoken

U mag geen vuur stoken in de open lucht.

Wilt u toch vuur stoken?

Vraag dan een ontheffing verbod vuur stoken aan bij de gemeente. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. 

Het verbod geldt niet voor:

 • rookwaren
 • kaarsen
 • vuur voor bakken en braden

als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld wel een rookverbod gelden.

Inloggen met DigiD Ontheffing bewoners Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Ontheffing bedrijven

U betaalt, via iDeal, voor het behandelen van uw ontheffingsaanvraag € 79,40. 

U heeft de volgende gegevens nodig bij het invullen van uw aanvraag:

 • De reden.
 • Waar wilt u vuur stoken (de stookplaats)?
 • Wanneer wilt u vuur stoken?
 • Hoe laat wilt u vuur stoken?
 • Wat is de grootte van de stookplaats?

1. U mag alleen snoei- of kaphout verbranden wat afkomstig is van het genoemde perceel

De stook-plaats mag niet groter zijn dan 8 x 8 meter.  Het verbranden van andere soorten hout en/of afval is niet toegestaan.

2. De stookplaats bevindt zich op een afstand van meer dan 30 meter van:

 • een gebouw/bouwwerk.
 • een opstapeling van oogstproducten.
 • goederen.
 • of een houtwal.

3. De stookplaats bevindt zich op een afstand van meer dan 100 meter van:

 • een bos.
 • een weg.
 • of een vaarweg.

4. U mag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang stoken!

5. U mag bij het aanleggen van vuur geen milieubelastende vloeistoffen als benzine e.d. gebruiken

6.De stookplaats bevindt zich op een daartoe bestemde plek (hittebestendig ondergrond)

U moet na de verbranding de asresten meteen opruimen en afvoeren. (artikel 13 Wet Bodembescherming).

7. U mag niet stoken bij:

 • mist.
 • sterke wind (> 7 meter per seconde).
 • en/of belangrijke droogte van de ter plaatse aanwezige begroeiing.

(Dit in overleg met de Alarmcentrale Brandweer te Utrecht  tel: 030-289 27 14).

8. Over een afstand van 3 meter rond de stookplaats mag geen brandbare begroeiing staan

9. U mag geen vuur stoken als de wind de rook voert richting:

 • de provinciale weg (N229:W.b.D Utrecht v.v, N227 W.b.D. Amersfoort).
 • de vaarweg.
 • of de bebouwde kom.

10. Er moet altijd een meerderjarig persoon aanwezig zijn bij de stookplaats

11. U moet minimaal 2 uur voor de verbranding de exacte tijd doorgeven aan de Alarmcentrale Brandweer.

Ze zijn bereikbaar via 030-289 27 14.

Let op: moet de brandweer voor niks uitrukken omdat u het verbranden niet op tijd heeft gemeld? Wij brengen de kosten hiervan bij u in rekening.

12. U volgt alle voorschriften en/of aanwijzingen van de Politie en/of brandweercommandant direct en stipt op

13. Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Dan wordt deze ontheffing geacht als niet te zijn verleend

Bel dan met team Dienstverlening via 0343-595 595. Zij sturen u dan het aanvraagformulier toe.