Stookoverlast

In de herfst en winter worden open haarden of houtkachels weer vaak gebruikt. Zij brengen sfeer in huis. Maar ze brengen ook meer schadelijke stoffen in de lucht dan andere soorten verwarming.

Houtstook is daarom slecht voor het milieu en de gezondheid van bewoners

Door verstandig te stoken kunt u de overlast beperken. Stook bijvoorbeeld niet bij mist of als het niet waait. De rook blijft dan hangen in de wijk.

Op de stookwijzer vindt u altijd een stookadvies

Zorg ook dat uw schoorsteen regelmatig wordt geveegd. En stook alleen met droog en niet geverfd of geïmpregneerd hout.

Ga voor meer adviezen over verstandig stoken naar de website van Houtrookvrij.

Als u stookt, maak dan gebruik van deze stooktips

  • Stook alleen droog hout.
  • Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout.
  • Leg het meest brandbare materiaal (kleine houtjes) boven op het vuur. Steek het vuur van bovenaf aan.
  • Stook niet bij windstil en mistig weer. De rook blijft dan om het huis hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken.
  • Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar goed vegen.
  • Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open net als de klep in de schoorsteen.
  • Houd ventilatieroosters tijden het stoken open of zet een raampje open.
  • Controleer regelmatig of je goed stookt. Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er komt bijna geen rook uit de schoorsteen.