Stookoverlast

In de herfst en winter worden open haarden of houtkachels weer vaak gebruikt. Zij brengen sfeer in huis. Maar ze brengen ook meer schadelijke stoffen in de lucht dan andere soorten verwarming.

Houtstook is daarom slecht voor het milieu en de gezondheid van bewoners

Door verstandig te stoken kunt u de overlast beperken. Stook bijvoorbeeld niet bij mist of als het niet waait. De rook blijft dan hangen in de wijk.

Op de stookwijzer vindt u altijd een stookadvies

Zorg ook dat uw schoorsteen regelmatig wordt geveegd. En stook alleen met droog en niet geverfd of geïmpregneerd hout.

Ga voor meer adviezen over verstandig stoken naar de website van Houtrookvrij.

Als u stookt, maak dan gebruik van deze stooktips

 • Stook alleen droog hout.
 • Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout.
 • Leg het meest brandbare materiaal (kleine houtjes) boven op het vuur. Steek het vuur van bovenaf aan.
 • Stook niet bij windstil en mistig weer. De rook blijft dan om het huis hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken.
 • Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar goed vegen.
 • Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open net als de klep in de schoorsteen.
 • Houd ventilatieroosters tijden het stoken open of zet een raampje open.
 • Controleer regelmatig of je goed stookt. Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er komt bijna geen rook uit de schoorsteen.

In de provincie Utrecht is de uitstoot van fijnstof door consumenten (met name houtstook) de tweede bron na die van verkeer. Daarnaast ondervinden buren veel hinder van rook, stank en roet. Vooral kinderen hebben eerder last van hun luchtwegen als er thuis regelmatig wordt gestookt. Denk daarbij aan klachten als verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking. Astma en COPD-patiënten hebben extra veel last van houtrook. Zij kunnen het benauwd krijgen door een houtkachel of open haard. Zelfs een pelletkachel als hoofdverwarming stoot veel fijnstof uit.

Bij windstilte of mist kan rook uit schoorstenen laag in de woonomgeving blijven hangen. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals astma-patiënten, krijgen het dan benauwd.

Helaas is er weinig wetgeving voor dit probleem

De gemeente kan niet goed optreden

Als gemeente kunnen wij wel bij uw buren eventueel op bouwtechnische zaken handhaven. Dan kijken we of er geen gebreken zijn aan bijvoorbeeld de schoorsteen. Dit is ons enige wettelijke mogelijkheid.

Het is natuurlijk ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden

Er wordt over dit onderwerp in het gemeentenieuws en op Twitter en Facebook met regelmaat gecommuniceerd. Landelijk is hier nu aandacht voor dit onderwerp.

Het is bekend dat houtrook schadelijke effecten kan hebben op de volksgezondheid

 Om dit probleem goed aan te pakken nemen we deel aan de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de Provincie Utrecht. De Provincie en de partners zetten zich samen in voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Stap 1

Waar komt de rook vandaan?

 • Van één of meer buren?
 • Staat het huis dichtbij of verderop?

Stap 2

Overleg met de houtstokers. Leg rustig uit waarom u last heeft van hun rook. Geef de bovenstaande stooktips aan hen door.

Stap 3

Lukt het niet om samen een oplossing te vinden?

Noteer dan 2 of 3 weken lang wanneer u precies last hebt van de rook. Op welke plek in huis? Welke klachten krijgt u door de rook? Ook kunt u foto’s of video’s maken van de rook en de schoorsteen. Noteer de klachten over een kachel of haard heel precies. Dit helpt om de juiste oorzaak te vinden. En het maakt het makkelijker om een afspraak met de stoker te maken. Noteer dit elke dag tijdens een paar weken: 

 • datum
 • welk weer het is (zwaar bewolkt of juist zonnig, etc.)
 • windrichting / overlast (ja of nee)
 • soort overlast (rookoverlast, stank, iets anders).

Stap 4

Praat opnieuw met de buren die hout stoken. Misschien begrijpen ze door uw nieuwe informatie, dat ze er iets aan moeten doen. Zo niet, vraag dan om buurtbemiddeling. Bel voor buurtbemiddeling met Stichting Binding, 0343-473 075.

Stap 5

Lukt het nog niet?

 • Dien dan een klacht in bij de GGD.
 • U kunt ook Handhaving van de gemeente vragen om de openhaard-constructie op bouwtechnische zaken te controleren. Dit betekent niet altijd een oplossing van uw probleem. De gemeente houdt echter rekening met uw belangen en met die van de stoker.

Bent u ontevreden over de reactie van de gemeente?

 • Ga dan naar een Juridisch Loket, een Rechtswinkel of de Stichting Hout-rookvrij gaan. Vraag hen om advies en informatie.

Krijgt u gezondheidsklachten door de rookoverlast?

Bekijk de stookwijzer. Hier ziet u hoe de wind en de luchtkwaliteit in uw buurt op dit moment is en of stoken verantwoord is.

Check of er een stookalert geldt. Een stookalert geldt bij verwachting van ongunstige weersomstandigheden, zoals windstil weer, of als sprake is van smog door fijnstof.

Meer informatie over buurtbemiddeling

Het RIVM heeft samen met het KNMI het stookalert ontwikkeld

Het RIVM roept  bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit (door fijnstof) mensen actief op geen hout te stoken. Het stookalert spreekt de stoker aan op de gezondheidsgevolgen van het stoken voor zichzelf en de omgeving.

Raadt het RIVM op basis van de verwachte weers-omstandigheden en de luchtkwaliteit af om hout te stoken?

 • Zij geven dan een stookalert af.
 • De Stookwijzer geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in jouw buurt.