Vogelschrikapparaat gebruiken? Meld dit bij de gemeente

Heeft u plannen om dit jaar een vogelschrikapparaat in de boomgaard in te zetten? Meld dit dan minimaal 2 weken vooraf bij de gemeente. Melden doet u online.

Een zekere mate van hinder door vogelschrikapparaten mag. Voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid gelden algemene regels die staan in de beleidsregels.  

Melding gebruik vogelschrikapparaat

Algemene regels waaraan u zich moet houden

  • Een vogelschrikapparaat mag u tussen juni en november gebruiken. Dit mag voor maximaal 2 maanden achter elkaar tussen 07.00 en 19.00 uur. 
  • Een knalapparaat mag maximaal 6x per uur knallen.
  • De opstelplek ligt:
    • 100 meter van de weg
    • 250 meter van woningen in de bebouwde kom
    • en 150 meter van woningen buiten de bebouwde kom.

Kunt u niet voldoen aan de algemene regels?

Dan is ontheffing van het college van burgemeester en wethouders misschien mogelijk. Aan deze ontheffing stelt het college extra eisen. Deze procedure duurt 6 weken.